Sänkt moms gav nya jobb

Sänkningen av momsen på restaurangmat från 25 till 12 procent har lett till ökad sysselsättning på landets restauranger. Det visar Konjunkturinstitutets utvärdering som presenterades idag.

– Restaurangbranschen i Sverige har utvecklats mycket starkt på senare år. Sedan 2012 har det skapats cirka 10 000 nya jobb i branschen. Konjunkturinstitutets utvärdering slår nu fast att 4 000 av de nytillkomna jobben är en direkt effekt av den sänkta restaurangmomsen, säger Eva Östling, vd på besöksnäringens branschorganisation Visita.

När regeringen sänkte momsen på restaurangmat 2012 beräknades reformen på lång sikt leda till 3500 nya jobb i restaurangbranschen. Den utvärdering som Konjunkturinstitutet presenterar idag visar att det målet har överträffats.

– Våra medlemsföretag bekräftar den utveckling vi ser i statistiken. Sedan restaurangmomsen sänktes har flera tusen människor runt om i Sverige, många unga, många födda utomlands, fått riktiga jobb. I ett tufft konjunkturläge är det en arbetsmarknadspolitisk framgång, säger Eva Östling.

Konjunkturinstitutets utvärdering ingår i ett större regeringsuppdrag med syfta att mäta effekterna av reformen. Flera myndigheter medverkar, däribland Skatteverket och myndigheten för Tillväxtanalys. En slutrapport av det samlade arbetet ska presenteras i början av 2016.

– De politiker som argumenterar för att restaurangmomsen ska höjas måste vara medvetna om att det riskerar att bryta en mycket positiv utveckling och sätta tusentals jobb i farozonen. Tre av fyra restaurangföretagare uppger att de sannolikt skulle tvingas säga upp personal vid en höjning. Det måste nu stå klart för alla att det är orimligt att riskera detta genom att fördubbla restaurangmomsen, säger Eva Östling.

För mer information, kontakta

Eva Östling, VD Visita
0703-87 19 00
e.ostling@visita.se

Björn Lundell, pressekreterare
08-762 74 22, 0708-96 90 12
b.lundell@visita.se

Visita – Svensk besöksnäring är en bransch- och arbetsgivarorganisation för den svenska besöksnäringen. Visita samlar cirka 5000 medlemsföretag med sammanlagt 6200 verksamheter inom hotell, restaurang, catering, spa, nöjes- och djurparker, skidanläggningar, camping och stugor, nattklubbar, vandrarhem, konferensanläggningar, aktivitetsföretag med mer. Som bransch- och arbetsgivarorganisation är Visitas huvudsakliga verksamhetsområden branschfrågor och branschpolitik samt arbetsgivarfrågor och förhandlingar med våra fackliga motparter. Visita -Svensk besöksnäring är en medlemsorganisation inom Svenskt Näringsliv. Besök oss gärna på www.visita.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

I ett tufft konjunkturläge är det en arbetsmarknadspolitisk framgång
Eva Östling, vd på Visita