Avskaffad allmän visstid hotar jobbskapandet

Allmän visstid behövs för att besöksnäringen ska fungera. Socialdemokraternas förslag om att ta bort anställningsformen kommer slå mot jobben och försvårar för utrikes födda att få sitt första jobb.

Besöksnäringen med till exempel hotell, restauranger och konferensanläggningar kännetecknas av en efterfrågan som varierar och dessutom ofta uppstår med kort varsel. Att kunna möta en varierande och föränderlig efterfrågan är mycket viktig.

- Att avskaffa allmän visstid försvårar och gör det krångligare för företagen att kunna anpassa sin verksamhet. Risken är att företagen kommer dra sig för att anställa och då framförallt de med kort eller ingen erfarenhet. Vad Sverige behöver är att det blir enklare att anställa, säger Jonas Siljhammar, vd på Visita.

I grunden vill de flesta företag ha tillsvidareanställda som man känner och som är med och utvecklar verksamheten. Men när efterfrågan varier måste det vara enkelt och smidigt för företagen att anpassa sig. Visstidsanställningar är också viktiga för att utrikes födda och andra som står långt ifrån arbetsmarknaden ska kunna få in en fot på arbetsmarknaden. Dessutom fungerar de ofta som en väg till tillsvidareanställning, visar en rapport från Arbetsmarknadsekonomiska rådet (mars, 2018).

- Avskaffas allmän visstid kommer det slå hårdast mot grupper som idag har det svårt att komma in på arbetsmarknaden. Det försvårar att få det så viktiga första jobbet som är grunden till integration och att bli en del av den svenska arbetsmarknaden, säger Jonas Siljhammar.

Jonas Partheen
Pressekreterare
08-762 74 68
j.partheen@visita.se

Visita – Svensk besöksnäring är en bransch- och arbetsgivarorganisation för den svenska besöksnäringen. Visita samlar drygt 5 000 medlemsföretag med drygt 7 000 verksamheter inom hotell, restaurang, catering, spa, nöjes- och djurparker, skidanläggningar, camping och stugor, nattklubbar, vandrarhem, konferensanläggningar, aktivitetsföretag med mer. Som bransch- och arbetsgivarorganisation är Visitas huvudsakliga verksamhetsområden branschfrågor och branschpolitik samt arbetsgivarfrågor och förhandlingar med våra fackliga motparter. Visita – Svensk besöksnäring är en medlemsorganisation inom Svenskt Näringsliv. Besök oss gärna på www.visita.se.

Prenumerera

Citat

Risken är att företagen kommer dra sig för att anställa och då framförallt de med kort eller ingen erfarenhet
Jonas Siljhammar, vd Visita