Kock – ett framtidsyrke

SCB:s ”Trender och prognoser 2017” visar att den som utbildar sig till kock har lysande karriärutsikter. Stor brist kommer finnas fram till 2035. 

SCB har i sin prognos tittar på vilka yrken som kommer vara bristyrken i framtiden. För den som väljer en karriär som till exempel kock väntar en ljus arbetsmarknad – efterfrågan på restaurang- och livsmedelsutbildade beräknas öka med cirka 20 procent fram till 2035.

Ökningen förklaras framförallt av att besöksnäringen växer. Enligt arbetsgivarnas bedömning i Arbetskraftsbarometern 2017 är det redan idag stor brist på nyutexaminerade med gymnasial restaurangutbildning. Besöksnäringens bransch- och arbetsgivarorganisationen Visita bekräftar bilden.

– Det råder idag stor brist på personal som kockar och servispersonal. Bristen kommer råda en mycket lång tid framöver. För den som vill ha garanterat jobb så är till exempel kockyrket ett mycket säkert kort, säger Peter Thomelius, utbildningsansvarig på Visita.

År 2015 fanns 100 000 förvärvsarbetande med en restaurang- och livsmedelsutbildning på gymnasial nivå, enligt SCB. Av dessa var en av fem sysselsatta inom branschen hotell och restauranger. 

– Hotell- och restaurangbranschen, liksom övriga besöksnäringen, växer kraftigt. Fram till 2023 beräknar vi att det kommer behövas 50 000 nya jobb, säger Peter Thomelius.

Länk till Trender och prognoser 2017 (SCB):

https://www.scb.se/contentassets/60312e5030114512b5b58a94a4ae25e2/uf0515_2017i35_br_am85br1701.pdf

 

Tobias Bestelid
Presschef
08-762 74 60
t.bestelid@visita.se

 

Visita – Svensk besöksnäring är en bransch- och arbetsgivarorganisation för den svenska besöksnäringen. Visita samlar drygt 5 000 medlemsföretag med drygt 7 000 verksamheter inom hotell, restaurang, catering, spa, nöjes- och djurparker, skidanläggningar, camping och stugor, nattklubbar, vandrarhem, konferensanläggningar, aktivitetsföretag med mer. Som bransch- och arbetsgivarorganisation är Visitas huvudsakliga verksamhetsområden branschfrågor och branschpolitik samt arbetsgivarfrågor och förhandlingar med våra fackliga motparter. Visita – Svensk besöksnäring är en medlemsorganisation inom Svenskt Näringsliv. Besök oss gärna på www.visita.se.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Det råder idag stor brist på personal som kockar och servispersonal. Bristen kommer råda en mycket lång tid framöver. För den som vill ha garanterat jobb så är till exempel kockyrket ett mycket säkert kort.
Peter Thomelius, utbildningsansvarig på Visita.