Fler utländska hotellgäster i Sverige

Sverige har fått fler utländska hotellgäster. Men den starka svenska kronan påverkar reseströmmarna till Sverige negativt. Det visar en ny rapport från Visita.

Antalet utländska gästernätter på svenska hotell har ökat kraftigt under perioden 2000–2012. Totalt har antalet utländska gästnätter ökat med 2 miljoner, vilket är en ökning med 42 procent. 16 länder stod för 70 procent av det totala antalet utländska gästnätter under 2012.

Den största tillväxten i gästnätter stod de norska besökarna för. Antalet norska gästnätter har ökat med drygt 500 000 under denna period, från 653 435 till 1 162 768. Tyska hotellgäster är näst vanligast. Under 2012 hade svenska hotell 763 455 tyska hotellgäster (gästnätter). Den procentuellt snabbaste ökningen av gästnätter stod de polska besökarna för, 205 procent.

Även om Sveriges betydelse som turistmål ökat kraftigt, är vi i ett europeiskt perspektiv fortfarande en liten turistnation. Det sammanlagda antalet gästnätter från de 16 stora besökarländer Visita granskat, uppgick 2012 till 4,8 miljoner. Det kan jämföras med Spanien som under samma år hade 150 miljoner gästnätter och Italien som hade 88 miljoner utländska gästnätter från samma länder.

     Sverige blir allt starkare som besöksmål och vi har potential att bli ännu starkare. Därför är det otroligt viktigt att Visit Sweden får ytterligare resurser att marknadsföra Sverige utomlands, säger Eva Östling, vd på Visita.

Det finns ett tydligt långsiktigt samband mellan den svenska kronans växelkurs och antalet utländska gästnätter. När kronan stärks i förhållande till ett annat lands valuta påverkar det gästströmmarna negativt och vice versa. Till exempel märks en svagare tillväxt för brittiska och amerikanska gästnätter, samtidigt som besökarna från Schweiz ökat kraftigt. Detta sammanfaller väl med utvecklingen på respektive lands växelkurser. Pundet och dollarn har försvagats i förhållande till den svenska kronan, samtidigt som den schweiziska francen stärkts.

     Den starka kronan och vår generellt höga prisnivå har en återhållande effekt på de utländska besöken. För att vi inte ska tappa marknadsandelar är det viktigt att Sverige inte uppfattas som ett för dyrt land att turista i. Kostnadsökningar för besöksnäringen leder till prisökningar vilket ger färre utländska besökare på längre sikt, säger Eva Östling.

Presskontakt
Tina Loncaric, Visita
076-781 55 65

Visita – Svensk besöksnäring är en bransch- och arbetsgivarorganisation för den svenska besöksnäringen. Visita samlar cirka 5000 medlemsföretag med sammanlagt 6200 verksamheter inom hotell, restaurang, catering, spa, nöjes- och djurparker, skidanläggningar, camping och stugor, nattklubbar, vandrarhem, konferensanläggningar, aktivitetsföretag med mer. Som bransch- och arbetsgivarorganisation är Visitas huvudsakliga verksamhetsområden branschfrågor och branschpolitik samt arbetsgivarfrågor och förhandlingar med våra fackliga motparter. Visita -Svensk besöksnäring är en medlemsorganisation inom Svenskt Näringsliv. Besök oss gärna på www.visita.se

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Sverige blir allt starkare som besöksmål och vi har potential att bli ännu starkare.
Eva Östling, vd Visita