Visita: "Moderaternas förslag slår mot jobb och integration"

Report this content

Enligt DI vill Moderaterna i sin kommande skuggbudget höja hotell- och restaurangmomsen, från 12 till 13 procent. På Visita är man kritisk: ”Moderaternas förslag slår mot jobb och integration”, säger Visitas vd Eva Östling.

Besöksnäringen är den snabbast växande basnäringen i Sverige och sysselsätter hundratusentals människor, inte minst unga och människor födda utomlands. Över 37 procent av alla som är sysselsatta i besöksnäringen är födda utomlands och dessutom är drygt 30 procent under 25 år.

Visita menar att förslaget med höjd moms på restaurangbesök riskerar att slå mot den näring som i hög grad är en av lösningarna på dagens integrationsproblem. Förslaget innebär en ny risk för ännu en dubbelstöt mot besöksnäringen.

– Arbetsgivaravgiften för unga tredubblades under föregående år och dagens förslag innebär att besöksnäringen än en gång hotas av ökade kostnader, en dubbelstöt. Det vore helt fel väg att gå då det riktar ett slag mot integrationsmotorn i Sverige. Istället behöver företagens förutsättningar förbättras och kostnaderna för att anställa sänkas. Då skulle än fler unga och utrikes födda kunna få chansen att ta sig in på arbetsmarknaden, säger Eva Östling.

 

Besöksnäringens betydelse för integrationen bekräftas i en ny rapport från HUI Research:

– Besöksnäringen är Sveriges integrationsmotor. Företag inom hotell och restaurangnäringen är mer benägna att anställa arbetslösa invandrare än företag i andra branscher. Av alla arbetslösa som anställdes i besöksnäringen under den studerade tidsperioden var cirka 20 procent icke-västerländska invandrare. Det är en väsentligt högre andel än de flesta andra branscher, säger Sven-Olov Daunfeldt, professor i nationalekonomi och en av författarna till rapporten.

 

Läs mer om besöksnäringen och dess betydelse för integrationen på: www.visita.se/skaparjobb

 

Tobias Bestelid
Presschef
08-762 74 60
t.bestelid@visita.se

Visita – Svensk besöksnäring är en bransch- och arbetsgivarorganisation för den svenska besöksnäringen. Visita samlar drygt 5 000 medlemsföretag med drygt 7 000 verksamheter inom hotell, restaurang, catering, spa, nöjes- och djurparker, skidanläggningar, camping och stugor, nattklubbar, vandrarhem, konferensanläggningar, aktivitetsföretag med mer. Som bransch- och arbetsgivarorganisation är Visitas huvudsakliga verksamhetsområden branschfrågor och branschpolitik samt arbetsgivarfrågor och förhandlingar med våra fackliga motparter. Visita – Svensk besöksnäring är en medlemsorganisation inom Svenskt Näringsliv. Besök oss gärna på www.visita.se.

Taggar:

Dokument & länkar

Citat

Arbetsgivaravgiften för unga tredubblades under föregående år och dagens förslag innebär att besöksnäringen än en gång hotas av ökade kostnader, en dubbelstöt. Det vore helt fel väg att gå då det riktar ett slag mot integrationsmotorn i Sverige.
Eva Östling, vd Visita