Visita kommenterar ny forskning från HUI

Den sänkta arbetsgivaravgiften för unga hade större sysselsättningseffekt än tidigare utvärdering visat och skapade över 16 000 jobb, enligt ny forskning.
- Resultatet visar att sänkta skatter på att ha anställda är viktigt för fler jobb och ökad integration, säger Jonas Siljhammar, vd på Visita.

Forskare på HUI har undersökt effekten på sysselsättningen när arbetsgivaravgiften för unga sänktes 2007. Resultatet visar att den tidigare utvärdering som gjorts underskattade effekterna eftersom den bara undersökte sysselsättning bland den grupp unga som berördes av reformen. Men det utrymme som den minskade arbetskraftskostnaden skapade användes också till att anställa äldre. Totalt innebar reformen över 16 000 nya jobb, inte 6-10 000 som tidigare utvärdering visat, enligt den nya forskningen.

- Sänkta skatter på att ha anställda har effekt på företagens förmåga att anställa. Sveriges höga arbetsgivaravgift stoppar företag från att växa och att anställa och det måste till en sänkning för fler jobb och ökad integration, säger Jonas Siljhammar, vd på Visita.

Rapporten från HUI visar också att de företag som bara fick marginellt minskade arbetskraftskostnader anställde få medan företag med substantiella sänkningar anställde många.

- Sverige behöver reformer för fler jobb och att sänka skatten på arbete väsentligt, där arbetsgivaravgiften är en stor del, har stor effekt. Det gäller inte minst i den personalintensiva besöksnäringen som med rätt politik har potential att växa och skapa fler arbetstillfällen i hela Sverige, säger Jonas Siljhammar.

Jonas Partheen
Pressekreterare
08-762 74 68
j.partheen@visita.se

Visita – Svensk besöksnäring är en bransch- och arbetsgivarorganisation för den svenska besöksnäringen. Visita samlar drygt 5 000 medlemsföretag med drygt 7 000 verksamheter inom hotell, restaurang, catering, spa, nöjes- och djurparker, skidanläggningar, camping och stugor, nattklubbar, vandrarhem, konferensanläggningar, aktivitetsföretag med mer. Som bransch- och arbetsgivarorganisation är Visitas huvudsakliga verksamhetsområden branschfrågor och branschpolitik samt arbetsgivarfrågor och förhandlingar med våra fackliga motparter. Visita – Svensk besöksnäring är en medlemsorganisation inom Svenskt Näringsliv. Besök oss gärna på www.visita.se.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Sveriges höga arbetsgivaravgift stoppar företag från att växa och att anställa och det måste till en sänkning för fler jobb och ökad integration.
Jonas Siljhammar, vd Visita