Norra Sverige knyts ihop med Norge och Finland via ny flyglinje

Nu knyts norra Sverige, Finland och Norge ihop med en ny flyglinje mellan tre universitetsstäder.
Visita välkomnar satsningen.
- Det gör marknaden större för Luleås hotell, restauranger och butiker. Möjligheterna att ytterligare utvecklas som handels- och evenemangsstad blir bättre av detta, säger Eva Östling, vd på Visita.

Arctic Airlink - som knyter ihop Nordnorge, norra Finland och norra Sverige – öppnar 12 januari. De tre universitetsstäderna Oulu, Luleå och Tromsø får direkt kontakt med varandra.

- Norrbotten har en stor potential att locka turister. Med den här satsningen ökar tillgängligheten och det skapar i sin tur nya affärsmöjligheter för besöksnäringen, säger Eva Östling.

- Återigen gör nya initiativ och investeringar inom vår näring det möjligt för andra att växa, utbyta kunskaper och idéer, säger Eva Östling.

FN-organet UNWTO bedömer att det globala resandet förväntas öka med 66 procent innan år 2030. Enbart för den svenska hotell- och restaurangsektorn finns en målsättning 50 000 nya helårstjänster fram till och med år 2023.

- Besöksnäringen är i dag en basindustri. Trots att Sverige fortfarande har massor kvar att utveckla så är exportvärdet 106 miljarder kronor årligen. Regionerna som är bäst på att locka till sig besökare kommer att göra bra affärer och skapa fler jobb, säger Eva Östling.

Robert Östholm, Presschef Visita

Tel: 0702 16 47 75

r.ostholm@visita.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media