Stark tillväxt och 4000 fler arbetstillfällen inom restaurangbranschen under 2014

I rapporten ”2014 ett nytt rekordår för restaurangbranschen” redovisar Visita restaurangnäringens utveckling under år 2014.  Omsättning ökade med 5 miljarder kronor och 4 000 nya jobb skapades under året.

- Det är glädjande att se tillbaka på ett rekordår för restaurangbranschen. Vi skapar nya jobb och vi genererar tillväxt.  Förra året anställde restaurangbranschen 4 000 fler helårsanställda, säger Eva Östling VD Visita.

För första gången omsatte restaurangbranschen över 110 miljarder per år. Omsättning ökade år 2014 med 5 miljarder kronor jämfört med året före. Försäljningsvolymen, omsättningen rensat för prisutveckling, ökade med 4,2 procent.  Detta skedde dessutom i en svag allmän ekonomisk konjunktur i Sverige. Endast vid två tillfällen under 2000-talet har omsättningstillväxten varit starkare, år 2007 och 2012. År 2007 befann sig Sverige på toppen av en högkonjunktur med en BNP-tillväxt på 3,5 procent. År 2012 krympte BNP något men sänkningen av momsen på mat stimulerade efterfrågan på restaurangtjänster.

Trots en kraftig ökning av efterfrågan steg restaurangpriserna, i ett historiskt perspektiv, måttligt under året.

- Vi vill fortsätta att växa och anställa fler unga människor. Regeringen har ännu inte en beslutat om de tänker gå vidare med en höjning av arbetsgivaravgifterna för unga anställda. Teoretiskt kan det ske redan i samband med vårändringsbudgeten. Konsekvenserna av en höjning skulle vara att färre unga kan anställas och är ett allvarligt slag mot restaurangbranschen, avslutar Eva Östling VD Visita.

Taggar: