Svensk besöksnäring fortsätter växa

Tillväxtverkets årsbokslut för svensk turism som presenterades idag visar att besöksnäringen fortsätter att växa och ger stora skatteintäkter till statskassan. Besöksnäringens branschorganisation Visita efterlyser nu fler offentliga investeringar och regelverk som tar hänsyn till besöksnäringens behov.

     Besöksnäringens betydelse för svensk ekonomi och sysselsättning fortsätter att öka. Varje år växer besöksnäringen och på tolv år har omsättningen ökat med 83,5 procent och sysselsättningen med 28,4 procent. Få branscher kan visa upp en snarlik ökning, säger Eva Östling, vd för Visita.

Samtidigt ser Visita oroande tendenser. Bristande tillgänglighet, regelkrångel och oklara förutsättningar kring skatter och arbetsgivaravgifter gör det svårare för besöksnäringens företag att investera. Visita har identifierat tre områden som särskilt viktiga för att besöksnäringen ska kunna fortsätta växa.

1. Alla regioner bör i sin infrastrukturplanering ta hänsyn till besöksnäringen så att kapaciteten inte bara handlar om arbetspendling och godstransporter, utan också möjliggör för affärs- och privatresande där potentialen att öka turismen är stor.

2. Kännedomen om Sverige och alla unika besöksmål som finns, behöver marknadsföras internationellt. Regeringen måste därför se till att anslaget till VisitSweden permanentas på en kraftfull nivå som motsvarar ambitionerna i strategin. Anslaget bör höjas till 250 miljoner kronor.

Men även den inhemska marknadsföringen behöver utvecklas. Idag saknas en samlad kraft för att marknadsföra Sverige till svenska turister och Visita efterlyser en bättre samordning av marknadsföringsaktiviteterna som riktar sig till svenska turister.

3. Regler, skatter och villkor för besöksnäringens företag måste utformas på ett långsiktigt och hållbart sätt så besöksnäringen kan fortsätta bidra till tillväxt och jobb.

Visitas vd Eva Östling hoppas att politiker och övriga näringslivet ska se vilka möjligheter som medföljer om man utvecklar Sverige som besöksmål. Svensk besöksnäring kan fungera som en motor för både utländska och inhemska investeringar i det övriga näringslivet.

     Genom att göra Sverige attraktivt som besöksdestination ökar vi också chanserna för investeringar i andra delar av näringslivet. Sverige är fantastiskt på många sätt och turismen ger oss en chans att visa detta, säger Eva Östling.


Presskontakt
Björn Lundell, pressekreterare, Visita
0708-96 90 12

Visita – Svensk besöksnäring är en bransch- och arbetsgivarorganisation för den svenska besöksnäringen. Visita samlar cirka 5000 medlemsföretag med sammanlagt 6200 verksamheter inom hotell, restaurang, catering, spa, nöjes- och djurparker, skidanläggningar, camping och stugor, nattklubbar, vandrarhem, konferensanläggningar, aktivitetsföretag med mer. Som bransch- och arbetsgivarorganisation är Visitas huvudsakliga verksamhetsområden branschfrågor och branschpolitik samt arbetsgivarfrågor och förhandlingar med våra fackliga motparter. Visita -Svensk besöksnäring är en medlemsorganisation inom Svenskt Näringsliv. Besök oss gärna på www.visita.se

Media

Media

Dokument & länkar