Turismen överträffar högt ställda förväntningar

Den internationella turismen överträffar förväntningarna och går mot nytt rekord.

Särskilt bra går det för norra Europa som ökar i volym med 6,6 procent.

- Att vår del av världen ligger över snittet är en viktig indikation på attraktionskraft, säger Eva Östling, vd på Visita.

Mellan januari och oktober har antalet internationella övernattningar ökat med 4,7 procent globalt enligt senaste mätningen från FN-organet UNWTO.

UNWTO:s långtidsprognos pekar på en ökning på 3,8 procent i snitt varje år mellan 2010 och 2020. Det innebär att 2014 med god marginal kan överträffa förväntningarna.

- Utvecklingen går snabbare än väntat och varje enstaka procent innebär väldigt stora exportvärden. Därför är det viktigt att försöka styra en större del av turistströmmarna till Sverige, säger Eva Östling.

- Det är exempelvis hög tid att se till att anslagen till VisitSwedens marknadsföring av Sverige i utlandet höjs. I dagsläget satsar våra grannländer nästan tre gånger så mycket i relation till befolkning på just marknadsföringen, säger Eva Östling.

UNWTO-rapporten pekar på att totalt 1,1 miljarder internationella resor kan göras under året.

I den region som Sverige ingår i finns även Danmark, Finland, Island, Norge, Irland och Storbritannien.

Regionens ökning är totalt 6,6 procent.

- Den här utvecklingen måste vi värna för att den ska kunna fortsätta. Det är otroligt viktigt att man från politiskt håll förstår att besöksnäringen är en basnäring som har en enorm potential till framtida exportvärden, säger Eva Östling.

- Det är därför vi sagt ifrån så tydligt mot att dubblera arbetsgivaravgifter för unga och momsen på restaurangmat. Båda förslagen sätter upp hinder som minskar Sveriges attraktionskraft och på sikt gör att vi får svårare att locka turister och med det göra exportvinster, säger Eva Östling.

Robert Östholm, Presschef Visita

Tel: 0702 16 47 75

r.ostholm@visita.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media