Visita kommenterar besöksnäringsutredningen ”Ett land att besöka. En samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring”

”Det är positivt att utredningen lyfter fram besöksnäringen som en jobb- och integrationsmotor. Flera av förslagen, bland annat regelförenklingar för företag, kan få stor betydelse för besöksnäringens möjlighet att växa i framtiden”, säger Visitas vd Eva Östling.

Sedan 2000 har var femte nytt jobb i Sverige skapats inom besöksnäringen. Idag sysselsätter den 169 000 personer över hela landet. Men trots att näringen idag är att betrakta som en basnäring har det saknats en sammanhållande politik. I utredningen, som idag lämnades över till näringsminister Mikael Damberg (S), är ett av förslagen att Tillväxtverket ska få ett tydligt och uttalat ansvar för helheten.

– Besöksnäringen lider idag av att olika myndigheters beslut inte hänger ihop och att förutsättningarna kan skilja sig åt på olika håll i landet. Det skapar osäkerhet och hämmar tillväxten. Det är allvarligt. Att en myndighet får helhetsansvaret på detta sätt är nödvändigt, säger Eva Östling, vd på Visita.

Utredningen lyfter fram besöksnäringen som en jobbmotor med förutsättningar att skapa jobb i hela landet. Det är bra att näringens betydelse för svensk ekonomi lyfts fram, menar Visita. Särskilt välkomna är förslagen som underlättar för företagen.

– Ska fler våga starta företag eller att befintliga ska kunna expandera måste det bli enklare att driva företag. Utredningen tar fasta på detta. Det är mycket glädjande, säger Eva Östling.

Besöksnäringen Sveriges är snabbast växande basnäring och prognosen är att den globala turismen kommer öka stort under de kommande åren. Ska Sverige kunna ta del av den här utvecklingen i form av fler jobb, ökad integration och ökade skatteintäkter måste förslagen snabbt bli verklighet.

– Utredningen har många bra förslag med stark förankring i hela landet och i näringen. Det är viktigt att regeringen tar detta till sig och genomför dem snarast för att öka tillväxten i näringen och därmed kunna skapa fler jobb i hela landet, säger Eva Östling.

 

Tobias Bestelid

Presschef
08-762 74 60
t.bestelid@visita.se

 

Visita – Svensk besöksnäring är en bransch- och arbetsgivarorganisation för den svenska besöksnäringen. Visita samlar drygt 5 000 medlemsföretag med drygt 7 000 verksamheter inom hotell, restaurang, catering, spa, nöjes- och djurparker, skidanläggningar, camping och stugor, nattklubbar, vandrarhem, konferensanläggningar, aktivitetsföretag med mer. Som bransch- och arbetsgivarorganisation är Visitas huvudsakliga verksamhetsområden branschfrågor och branschpolitik samt arbetsgivarfrågor och förhandlingar med våra fackliga motparter. Visita – Svensk besöksnäring är en medlemsorganisation inom Svenskt Näringsliv. Besök oss gärna på www.visita.se.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar