• news.cision.com/
  • Volati AB/
  • Valberedningens förslag till Volatis årsstämma 2018 innefattande ny styrelseordförande

Valberedningens förslag till Volatis årsstämma 2018 innefattande ny styrelseordförande

Report this content

Valberedningen i Volati AB (publ) (”Volati”) har i dag lämnat sina förslag till Volatis årsstämma den 16 maj 2018. Valberedningen föreslår val av Patrik Wahlén till ny styrelseordförande samt Anna-Karin Celsing och Magnus Sundström till nya styrelseledamöter. Karl Perlhagen, Björn Garat, Christina Tillman samt Louise Nicolin föreslås omväljas som styrelseledamöter. Valberedningen föreslår även att Ernst & Young Aktiebolag väljs som ny revisor.

Valberedningen föreslår att Patrik Wahlén väljs som styrelseordförande och att Karl Perlhagen, Björn Garat, Christina Tillman och Louise Nicolin omväljs som styrelseledamöter. Valberedningen föreslår även att Anna-Karin Celsing och Magnus Sundström väljs som nya styrelseledamöter.

Karl Perlhagen har lett Volati som styrelseordförande sedan grundandet 2003 genom en period av stark tillväxt. Sedan första förvärvet av Tornum 2004 har Volati vuxit till en koncern som omsätter drygt 5,6 miljarder kronor med cirka 1 900 anställda.

”Patrik Wahlén och jag har sedan starten 2003 jobbat tillsammans för att bygga Volati. Det har varit fantastiskt att som styrelseordförande få arbeta med bolaget och de anställda i att utveckla Volati. Jag kommer att fortsätta att genom min roll som styrelseledamot stötta teamet i den fortsatta resan. Med Patrik Wahlén som styrelseordförande kommer Volati att ha fortsatt fokus på det långsiktiga värdeskapandet och att kontinuerligt utveckla Volati i framtiden. Våra roller förändras men vi kommer fortsätta att jobba tillsammans för att bygga Volati”, säger Karl Perlhagen.

Patrik Wahlén är en av grundarna till Volati och har varit verksam i bolaget sedan starten 2003 och verkställande direktör för Volati under perioden 2006 – 2014 samt styrelseledamot under perioden 2006–2018.

Som nya styrelseledamöter föreslås Anna-Karin Celsing och Magnus Sundström.

Anna-Karin Celsing, född 1962, är ordförande i Sveriges Televisions styrelse och ledamot i styrelserna för Kungliga Operan, Lannebo Fonder, Landshypotek Bank och OX2 Vind. Hon har tidigare ingått i styrelserna för bland annat Finansinspektionen och SevenDay Finans. Fram till 2007 var hon informationschef på Ratos och dessförinnan chef för investor relations på dåvarande Föreningssparbanken. Anna-Karin Celsing satt i styrelsen i Volati under perioden maj 2015–september 2016. Anna-Karin Celsing har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Anna-Karin Celsing äger 700 preferensaktier i Volati direkt samt genom närstående bolag och är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

Magnus Sundström, född 1954, är VD och ägare av AB 1909 Gruppen samt styrelse­ordförande i hälftenägda B2B IT-Partner AB. Bland tidigare uppdrag kan nämnas styrelseledamot och senare styrelseordförande i Tricorona AB under 2009 och 2010. Magnus Sundström har en civilingenjörs­examen i industriell ekonomi vid Tekniska Högskolan i Linköping. Magnus Sundström äger 228 669 stamaktier och 44 940 preferensaktier i Volati direkt samt genom närstående bolag. Magnus Sundström är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

Motsvarande information om de styrelseledamöter som föreslås till omval finns på Volatis webbplats, www.volati.se.

Valberedningen föreslår att arvodet till respektive styrelseledamot ska vara oförändrat, vilket innebär att arvode, för tiden fram till nästa årsstämma, ska utgå med 400 000 kronor till styrelsens ordförande och med 200 000 kronor till var och en av de övriga styrelse­ledamöterna som har valts av årsstämman och inte är anställda i bolaget.

Valberedningen föreslår även, i enlighet med styrelsens rekommendation, att Ernst & Young Aktiebolag väljs som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2019.

Övrigt

Valberedningen består av Carin Wahlén (ordförande, utsedd av Patrik Wahlén), Carl Gustafsson (utsedd av Didner & Gerge Fonder) och Karl Perlhagen (styrelseordförande i Volati). Valberedningens fullständiga förslag, inklusive motiveringar och information om de föreslagna styrelseledamöterna, kommer att finnas tillgängligt på Volatis webbplats, www.volati.se.

Volati AB:s årsstämma 2018 kommer att hållas kl.15:30 den 16 maj 2018 på Nalen, entré Stacken, David Bagares Gata 17 i Stockholm. Entrén till stämmolokalen öppnas klockan 15.00.

Volati AB (publ)

Engelbrektsplan 1, 114 34 Stockholm

Tel: 08-21 68 40, e-post: info@volati.se, Org nr 556555-4317

Om Volati

Volati är en svensk industrigrupp, grundad 2003, som efter förvärvet av Akademibokhandeln består av ett 50-tal rörelsedrivande bolag fördelat på 14 affärsenheter organiserade i de fyra affärsområdena Handel, Konsument, Akademibokhandeln och Industri. Volati förvärvar främst bolag med beprövade affärsmodeller, ledande marknadspositioner och starka kassaflöden till rimliga värderingar och vidareutvecklar dessa med fokus på långsiktigt värdeskapande. Strategin är att bygga vidare på företagens identitet och entreprenörsanda och därtill addera ledarskap, kunskap, processer och finansiella resurser. Volati har verksamhet i 16 länder med totalt cirka 1 900 anställda och en årlig omsättning om cirka 5,6 miljarder kronor. Volatis stamaktier och preferensaktier är noterade på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på www.volati.se


Prenumerera

Dokument & länkar