Volati fortsätter att växa genom förvärvet av Duschprodukter Sweden AB

Report this content

Volati har förvärvat samtliga aktier i Duschprodukter Sweden AB. Förvärvet är ett tilläggsförvärv till Salix Group och affärsenheten Habo Gruppen. Bolaget omsatte ca 100 Mkr under 2020 med närvaro i Norden och Baltikum.

Förvärvet av Duschprodukter Sweden AB är Volatis andra tilläggsförvärv under 2021. Tilläggsförvärv till befintliga affärsenheter och affärsområden är en viktig del i Volatis strategi för att skapa långsiktig värdetillväxt. De förstärker affärsenheternas marknadspositioner och adderar ytterligare värde genom synergier.

– Volati utvärderar löpande ett stort antal potentiella förvärvskandidater, inte minst med inriktning på värdeskapande tilläggsförvärv till befintliga affärsenheter. I Duschprodukter förvärvar vi ett välskött bolag med god lönsamhet och en stark marknadsposition i sin nisch, säger Håkan Karlström, affärsområdeschef för Salix Group.

Duschprodukter har huvudkontor i Kungälv och ett antal dotterbolag i de baltiska länderna, och är en etablerad leverantör av badrumsprodukter till den nordiska och baltiska marknaden. Företaget utvecklar och marknadsför ett brett sortiment av prisvärda tillbehör och inredningsprodukter inom badrum.
– Duschprodukter breddar vår produktportfölj med prisvärda kvalitetsprodukter samt skapar en starkare närvaro i Baltikum som möjliggör en snabbare geografisk expansion av vårt befintliga produktsortiment, säger Fredrick Sylva, vd för Habo Gruppen.

Finansiering sker genom Volatis befintliga kreditfaciliteter och bolaget kommer att konsolideras från mars 2021. Förvärvet bedöms inte ha någon väsentlig effekt på Volatis resultat under 2021.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Håkan Karlström, chef för Salix Group, 070-522 40 52, hakan.karlstrom@salixgroup.se
Mårten Andersson, vd för Volati AB, 072-735 42 84, marten.andersson@volati.se

Volati AB (publ)
Engelbrektsplan 1, 114 34 Stockholm
Tel: 08-21 68 40
e-post:
info@volati.se

organisationsnummer: 556555-4317

Om Volati
Volati är en svensk industrigrupp grundad 2003 som består av de tre affärsområdena Salix Group, Akademibokhandeln och Industri. Volati förvärvar främst bolag med beprövade affärsmodeller, ledande marknadspositioner och starka kassaflöden till rimliga värderingar och vidareutvecklar dessa med fokus på långsiktigt värdeskapande. Strategin är att bygga vidare på företagens identitet och entreprenörsanda och därtill addera ledarskap, kunskap, processer och finansiella resurser. Volati har verksamhet i 16 länder, över 2 000 anställda och en årlig omsättning om cirka 6,7 miljarder kronor. Volatis stamaktier och preferensaktier är noterade på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på www.volati.se.

Dokument & länkar