Volvo lanserar ljudlösa elbussar i Göteborg

Bussar som glider fram ljudlöst och utan utsläpp, som hämtar upp passagerare inomhus och drivs av förnyelsebar el – det blir verklighet i en ultramodern busslinje i Göteborg med start 2015.  Tekniken ger helt nya möjligheter för kollektivtrafiken i framtidens städer. Bakom initiativet står Volvokoncernen, i samarbete med Energimyndigheten, Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad, Göteborg Energi, Västtrafik, Lindholmen Science Park och Johanneberg Science Park.

Som tagna ur en framtidsvision, men på riktigt redan här och nu, blir bussar helt drivna på förnyelsebar el en del av kollektivtrafiken i Göteborg. Bussarna kommer att vara extremt bränslesnåla, tysta och helt emissionsfria. Ombord kommer resenärerna att ha tillgång till ny teknik och minst en av hållplatserna kommer att vara inomhus.

”Det här innebär ett helt nytt sätt att resa och ger kollektivtrafiken möjlighet att bidra till en trivsammare stadsmiljö. En tyst och utsläppsfri kollektivtrafik kan köra på platser i staden som idag inte är tillgängliga. Det är väldigt roligt att i samarbete med regionen och Göteborg kunna lansera detta i vår hemstad”, säger Olof Persson, vd och koncernchef Volvo.

En hållbar samhällsutveckling är nära förknippad med utvecklingen av nya transportsystem. Eldriften sätter inte bara Göteborg på kartan vad gäller hållbara och innovativa lösningar för kollektivtrafiken - den nya busslinjen öppnar också nya möjligheter för hur städer och tätorter planeras.

De elektriska bussarna ska gå mellan Johanneberg Science Park vid Chalmers och Lindholmen Science Park på Hisingen med start 2015.

”Elbusslinjen innebär ett nytt sätt att använda kollektivtrafiken som är mycket positivt för Göteborg. Det visar att Göteborg är en progressiv stad när det gäller stadsplanering. Det ligger också i linje med vårt prioriterade mål att Göteborg ska minska sin klimatpåverkan för att bli en klimatneutral stad och att det hållbara resandet skall öka” säger Anneli Hulthén (s), kommunstyrelsens ordförande.

Förutom själva bussarna, omfattar samarbetet även att ta fram och testa nya hållplatslösningar, trafikledningssystem, säkerhetskoncept, energiförsörjning och affärsmodeller.

Förhoppningen är att samarbetsprojektet, som går under namnet ElectriCity, ska locka fler att resa kollektivt. Det förväntas också bana väg för fler, attraktiva kollektivtrafiklösningar inom Västra Götaland.

Fakta ElectriCity
Initiativet till den nya elbusslinjen har tagits av Volvokoncernen, som samarbetar med Energimyndigheten, Västra Götalandsregionen, Göteborgs stad, Göteborg Energi, Västtrafik, Lindholmen Science Park och Johanneberg Science Park.

Samarbetsprojektet presenteras på en pressträff den 17 juni kl. 12-13 på Hotell Eggers i Göteborg. Olof Persson, vd och koncernchef Volvo, Anneli Hulthén, kommunstyrelsens ordförande och Gert-Inge Andersson, regionstyrelsens ordförande, Västra Götalandsregionen, deltar.

För mer information, var vänlig kontakta:

Helena Lind, presschef Volvo Bussar
Tel: 031-323 62 57

Volvo Bussar är en av världens största tillverkare av tunga bussar. Sortimentet omfattar kompletta fordon, chassi, karosser, transportlösningar för städer, leasing, finansiering samt service och underhållskontrakt. Volvo Bussar ingår i Volvokoncernen, en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar och anläggningsmaskiner samt drivsystem för marina och industriella applikationer. Volvokoncernen tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster. För mer information besök http://www.volvobuses.se/

Taggar:

Om oss

Volvo Bussar är en av världens ledande tillverkare av bussar och busschassier. Volvo Bussars produktprogram omfattar stadsbussar, intercitybussar och turistbussar samt tjänster inom områdena finansiering, fordonsservice, fordonsdiagnostik och trafikinformation. Volvo Bussar har cirka 7 500 anställda världen över och produktion i Europa, Nord- och Sydamerika och Asien.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Det här innebär ett helt nytt sätt att resa och ger kollektivtrafiken möjlighet att bidra till en trivsammare stadsmiljö
Olof Persson