Citat

Vi ser fram emot att sommaren 2020 åter ha bokbussar som ger oss möjlighet att besöka alla barn, även de som bor eller går i förskolan inom miljözonen.
Anette Eliasson, sektorschef Bibliotek i Kulturförvaltningen
Här kan framtidens arkitekter bidra till en förbättrad upplevelse och till att vår vardag förenklas.
Jan Mattsson, Sweco
Det är ingen tvekan om att den här typen av system förbättrar förarnas arbetsmiljö.
Anna Anund, forskningschef VTI
Volvo Bussar är en av världens ledande busstillverkare med ett starkt fokus på fordon och system för en långsiktigt hållbar kollektivtrafik. Produktprogrammet omfattar kompletta transportlösningar, stadsbussar, intercitybussar och turistbussar samt tjänster inom finansiering, fordonsservice, fordonsdiagnotik och trafikinformation. Volvo Bussar ingår i Volvokoncernen, en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar och anläggningsmaskiner samt drivsystem för marina och industriella applikationer. Volvokoncernen tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster. För mer information besök http://www.volvobuses.se/
Niklas Gustafsson, Volvokoncernens hållbarhetschef
Det här är ett bra sätt att visa vad man kan göra ombord på bussar som är helt tysta
Helena Lind, Volvo Bussar
Det är mycket glädjande att Luxemburg nu tar nästa steg mot elektrifiering med våra elhybrider.
Håkan Agnevall, vd Volvo Bussar
Elbussystem är en kostnadseffektiv lösning för städer som vill minska problemen med dålig luft och buller
Håkan Agnevall, vd Volvo Bussar
Den tysta och helt avgasfria driften kommer att bidra både till en bättre stadsmiljö och minskad klimatpåverkan samtidigt som passagerarna får en behagligare resa
Håkan Agnevall
Avtalet öppnar nya affärsmöjligheter och gör att vi kan hjälpa städer att övergå till hållbara och kostnadseffektiva kollektivtrafiklösningar
Håkan Agnevall, vd Volvo Bussar
Jag är väldigt stolt över att lansera vår nya banbrytande elhybrid
Volvo Bussars vd Håkan Agnevall
Laddhybrider och helt elektriska bussar är framtiden inom kollektivtrafiken
Håkan Agnevall, vd Volvo Bussar
Laddhybridbussar och helt elektriska bussar är framtidens lösning för kollektivtrafik i städer
Håkan Agnevall, vd Volvo Bussar
Tekniken gör det möjligt för bussen att komma närmare de miljöer där människor rör sig; bostäder, köpcentrum, sjukhus och skolor
Magnus Broback, Volvo
Vi är stolta och glada över det fördjupade samarbetet med Hamburger Hochbahn
Håkan Agnevall, vd Volvo Bussar
De nya hybridbussarna ger extremt låga utsläpp av luftföroreningar och går betydligt tystare än de äldre bussar de ersätter.
Martin Atterhall, Fleet Manager Nobina
Efter att noggrant ha sonderat marknaden för hybridbussar och granskat olika alternativ bestämde vi oss för Volvo.
Göran Mellström, vd Bergkvarabuss
Undersökningen visar på de stora vinsterna med laddhybrider för kunder, förare och boende i staden.
Hanna Björk
”Än en gång deltar Volvo i processen med att utveckla ett BRT-system i Latinamerika.
Luis Carlos Pimenta, chef Volvo Bussar Latinamerika
”Resultaten visar att laddhybriden kan hjälpa oss att nå våra högt uppsatta miljömål, inte minst när det gäller minskade utsläpp och buller”, säger Hanna Björk, miljöstrateg på Västtrafik.
Hanna Björk, miljöstrateg Västtrafik
Med en begränsad insats kan vi förlänga livet på våra bussar med fyra, fem år, samtidigt som vi minskar fordonens miljöpåverkan
Karl Orton, teknisk chef Keolis
Det här innebär ett helt nytt sätt att resa och ger kollektivtrafiken möjlighet att bidra till en trivsammare stadsmiljö
Olof Persson
Under de senaste åren har Volvo Bussars försäljning av hybridbussar tredubblats för varje år och vi bedömer att marknaden för elektromobilitet kommer att fortsätta utvecklas i snabb takt
Håkan Karlsson, VD Volvo Bussar
– Under de senaste åren har Volvo Bussars försäljning av hybridbussar tredubblats för varje år och vi bedömer att marknaden för elektromobilitet kommer att fortsätta utvecklas i snabb takt.
Håkan Karlsson
Många storstäder i Europa efterfrågar bussar som kombinerar hög kapacitet med låg bränsleförbrukning och låg miljöpåverkan
Johnny Lidman
Vi räknar dessutom med att kunna sänka utsläppen av koldioxid med upp mot 90 procent
Ulf Gustafsson
En viktig del av vår vision är att bli ledande inom elektromobilitet. Vi är övertygade om att miljöanpassade bussar kommer att spela en betydelsefull roll i arbetet med att klara de utmaningar som många städer står inför och bidra till en bättre livskvalitet”,
Stefan Tilk