Grönt ljus för Mölnlycke Fabriker

Wallenstam har nu fått grönt ljus för byggstart av cirka 600 nya bostäder och kan påbörja arbetet med att utveckla Mölnlycke Fabriker till ett attraktivt och centralt beläget område. Det står klart sedan detaljplanen för Mölnlycke Fabriker nu har vunnit laga kraft.

– Det är ett härligt och välkomnande besked att vi nu kan komma igång. I Mölnlycke Fabriker gör vi mer än att bygga hus, utvecklingen här kommer att bidra till cirka 600 nya hem, ge näringslivet och området i sig mer liv och rörelse och dessutom kommer kommuninvånarna få tillgång till en fantastisk idrottsarena, säger Marina Fritsche, regionchef för Wallenstam.

Förberedelsearbetet för området har varit omfattande och inom kort startar nu byggnationen av den första etappen som handlar om cirka 120 hyreslägenheter.

– Vår förhoppning är att kunna välkomna de första hyresgästerna vid årsskiftet 2020/2021. Det handlar om hyreslägenheter som kommer att fördelas genom kommunens bostadskö, säger Marina Fritsche.

Detaljplanen för Mölnlycke Fabriker är baserad på en överenskommelse mellan Wallenstam och Härryda kommun från 2013. I början av sommaren kom beskedet att mark- och miljödomstolen avslog de överklaganden om detaljplanen för Mölnlycke Fabriker som privatpersoner hade kommit in med. Det fanns möjlighet att under några veckor överklaga domstolens beslut, men nu har detaljplanen alltså vunnit laga kraft och byggnationen kan börja.

För ytterligare information och bilder:
Elisabeth Vansvik, Kommunikationsdirektör Wallenstam AB (publ) tel. 031-20 00 00 alt. 0705-17 11 38

www.wallenstam.se/bilder
www.wallenstam.se

Wallenstam är ett utvecklande fastighetsbolag som förvaltar, bygger och utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i Stockholm, Göteborg och Uppsala. Fastighetsbeståndet värderas till cirka 43 miljarder kronor och kundbasen utgörs av cirka 9 000 hushåll och 1 000 företag. Den totala uthyrningsbara ytan är cirka 1 miljon kvm. Wallenstam är genom bolaget Svensk NaturEnergi självförsörjande på förnybar energi med 64 egna vindkraftverk i drift. Bolagets B-aktier finns noterade på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1984.

Taggar:

Om oss

Wallenstam är ett fastighetsbolag som förvaltar, bygger och utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i Göteborg, Stockholm och Uppsala. Fastighetsbeståndet värderas till cirka 50 miljarder kronor och kundbasen utgörs av cirka 9 000 hushåll och 1 000 företag. Den totala uthyrningsbara ytan är cirka 1 miljon kvm. Wallenstam är självförsörjande på förnybar energi med egna vindkraftverk i drift. Bolagets B-aktier finns noterade på Nasdaq Stockholm sedan 1984.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar