Pumptrackbana till Kallebäcks Terrasser

Report this content

I utvecklingen av Kallebäcks Terrasser i Göteborg är mobilitet en central fråga. Redan nu inför byggstart sätts cykeln i fokus genom en helt ny pumptrackbana som byggs för att stå klar för invigning den 14 april. Banan i Kallebäcks Terrasser blir en av totalt tre pumptrackbanor i Göteborgsområdet. Namnet pumptrack kommer från att man ”pumpar” med sin cykel istället för att driva den framåt med pedalerna. Arkitekten bakom banan är Jon Lindgren från Göteborg som har tävlat i mountainbike downhill i många år med ett flertal pallplaceringar på nationell nivå.

– Vi är väldigt glada över att kunna erbjuda en ny temporär pumptrackbana till Göteborgarna. För de cirka 2 000 nya hem som planeras i Kallebäcks Terrasser kommer attraktiva cykel- och gångbanor vara en del av områdets utveckling. Att vi redan nu under byggperioden gör cykeln central i området går helt i linje med våra mobilitetsplaner här, säger Marina Fritsche, regionchef för Wallenstam. 

Utöver pumptrackbana, som kommer att finnas på plats i området under tre år, finns redan en mini-parkourlekplats som skapats tillsammans med närboende, boulebanor, sittytor och gröna inslag. På berget har en hinderbana byggts med 15 hinder i olika svårighetsgrad. Här finns också en grillplats med utsikt över hela Göteborg.

– Pumptrackbanan i Kallebäcks Terrasser blir väldigt tillgänglig för alla, ofta är sådana här banor placerade lite i skymundan. Här konstrueras två avlånga slingor som kan kopplas ihop och nyttjas av alla som har en cykel, säger Jon Lindgren, banarkitekt och till vardags tävlingscyklist för Göteborgs Stigcyklister (GSC).

Utöver cirka 2 000 blivande hem i Kallebäcks Terrasser planeras även för kontor, förskolor/skola, butiker, restauranger och annan närservice i området.

För ytterligare information och bilder:
Elisabeth Vansvik, Kommunikationsdirektör Wallenstam AB (publ) tel. 031-20 00 00 alt. 0705-17 11 38

www.wallenstam.se/bilder
www.wallenstam.se

Wallenstam är ett utvecklande fastighetsbolag som förvaltar, bygger och utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i Stockholm, Göteborg och Uppsala. Fastighetsbeståndet värderas till cirka 41 miljarder kronor och kundbasen utgörs av drygt 8 000 hushåll och 1 000 företag. Den totala uthyrningsbara ytan är cirka 1 miljon kvm. Wallenstam är genom bolaget Svensk NaturEnergi självförsörjande på förnybar energi med 64 egna vindkraftverk i drift. Bolagets B-aktier finns noterade på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1984.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar