Rebecka Wallenstam adjungerad ledamot i styrelsen

Report this content

Vid det konstituerande styrelsemötet efter dagens årsstämma i Wallenstam AB (publ) beslutade styrelsen att adjungera Rebecka Wallenstam som styrelseledamot.

Som adjungerad ledamot i styrelsen för Wallenstam AB (publ) kommer Rebecka Wallenstam att delta på styrelsemöten och i styrelsens arbete, men saknar rösträtt. Hon kommer parallellt att fortsätta arbeta i sin roll som koncerncontroller inom Wallenstam.

– Rebecka besitter kompetenser som kommer att vara till god nytta i styrelsearbetet i Wallenstam. Under vår tid tillsammans i Convendum Corporations styrelse har jag sett Rebeckas kvaliteter som styrelseledamot. Det är även roligt att få hälsa en ny generation Wallenstam välkommen som adjungerad ledamot till styrelsen, säger Lars-Åke Bokenberger, styrelseordförande i Wallenstam AB (publ).

– Det ska bli intressant, spännande och roligt att följa och delta i styrelsens arbete. Med min kunskap och erfarenhet från Wallenstams verksamhet vill jag bidra till bolagets fortsatta utveckling och värdeskapande, säger Rebecka Wallenstam.

Rebecka Wallenstam, född 1991 och dotter till vd Hans Wallenstam, har varit koncernkontroller sedan 2016. Mellan april 2019 och april 2022 har Rebecka varit styrelseledamot i Convendum Corporation AB. Hon har tidigare arbetat på Wallenstams kundservice parallellt med sina studier till ekonom på Handelshögskolan i Göteborg. Från 2013 arbetade Rebecka med försäljning på dåvarande dotterföretaget Svensk NaturEnergi och under 2015–2016 med frågor som rör investor relations och controlling inom Wallenstam.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lars-Åke Bokenberger, styrelseordförande Wallenstam AB, tel: 0706-01 12 16
www.wallenstam.se

Wallenstam är ett fastighetsbolag som förvaltar, bygger och utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i Göteborg, Stockholm och Uppsala. Fastighetsbeståndet värderas till cirka 64 miljarder kronor och kundbasen utgörs av cirka 11 000 hushåll och 1 000 företag. Den totala uthyrningsbara ytan är drygt 1 miljon kvm. Wallenstam är självförsörjande på förnybar elenergi med egna vindkraftverk i drift. Bolagets B-aktier finns noterade på Nasdaq Stockholm sedan 1984.

Prenumerera

Media

Media