Wallenstam får markanvisningar i Österåker

Wallenstam har markanvisats möjlighet för nyproduktion i Österåker, i den nordöstra delen av Stockholms län. Markanvisningarna inryms inom antagna detaljplaner samt ger möjlighet för nyproduktion av sammantaget drygt 400 lägenheter, varav cirka 130 hyresrätter i Norrgårdshöjden samt cirka 270 hyresrätter och 10 bostadsrätter vid Söraskolan, Österåker.

– Vi är väldigt stolta och glada över förtroendet från Österåker kommun som är en helt ny kommun för oss att bygga och verka i. Vi ser fram emot ett långsiktigt samarbete och hoppas på att framöver få möjlighet till fler byggstarter i kommunen, säger Mathias Aronsson, vice vd för Wallenstam.

Markanvisningen för Norrgårdshöjden omfattar 130 hyresrätter med en beräknad produktionsstart i mars 2018. Och markanvisningen vid Söraskolan omfattar cirka 270 hyresrätter och 10 bostadsrätter i radhus med en planerad produktionsstart i augusti 2018.

– Österåker är en expansiv och attraktiv del av Stockholmsregionen med en befolkningsutveckling över genomsnittet. Vi hoppas på en första möjlig byggstart här under 2018, säger Mathias Aronsson, vice vd för Wallenstam.

I Österåker bor 43 000 personer och under sommartid fördubblas befolkningen genom fritidsboende och besökare. Centralorten Åkersberga ligger knappt tre mil nordost om Stockholm, eller 30 minuter med bil, buss eller tåg.

För ytterligare information:
Elisabeth Vansvik, Kommunikationsdirektör Wallenstam AB (publ) tel. 031-20 00 00 alt. 0705-17 11 38

www.wallenstam.se

Wallenstam är ett utvecklande fastighetsbolag som förvaltar, bygger och utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i Göteborg och Stockholm. Fastighetsbeståndet värderas till cirka 37 miljarder kronor och kundbasen utgörs av cirka 7 500 hushåll och 1 000 företag. Den totala uthyrningsbara ytan är cirka 1 miljon kvm. Wallenstam är genom bolaget Svensk NaturEnergi självförsörjande på förnybar energi. Bolagets B-aktier finns noterade på Nasdaq Stockholm sedan 1984.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar