Ändringar i Wärtsilä Finland Oy:s ledning

Wärtsilä Oyj Abp, Nyhet, 26 januari 2018 klo 10:00 E. Europe Standard Time


Diplomingenjör Vesa Riihimäki (51) har utnämnts till ny VD för Wärtsilä Finland Oy fr.o.m. 1.2.2018. Riihimäki, som började på Wärtsilä 1992, har haft flera ledande positioner i bolaget.

Riihimäki fortsätter också i sin nuvarande roll som kvalitetsdirektör med globalt ansvar för kvaliteten på Wärtsiläs produkter, lösningar och processer globalt. Riihimäki är stationerad i Vasa.

Wärtsilä Finlands nuvarande VD Stefan Damlin övergår fr.o.m. samma datum till att leda projektstyrningen globalt inom Marine Power Solutions. Han är stationerad i Vasa.

Ytterligare information: 

Atte Palomäki
Kommunikationsdirektör 
Tfn: +358 10 709 5599
atte.palomaki@wartsila.com 

Sari Luhanka
Kommunikationschef
Tfn: +358 50 3860 353
sari.luhanka@wartsila.com 

Wärtsilä i korthet:
Wärtsilä är en världsledande leverantör av avancerade teknologier och kompletta livscykellösningar för marin- och energimarknaderna. Med betoning på hållbar innovation och total verkningsgrad maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk. År 2016 uppgick Wärtsiläs omsättning till 4,8 miljarder euro med cirka 18.000 anställda. Företaget har verksamhet på över 200 verksamhetsställen i över 70 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på Nasdaq Helsinki.
https://www.wartsila.com

Om oss

Wärtsilä är en världsledande leverantör av smarta teknologier och kompletta livscykellösningar för marin- och energimarknaderna. Med betoning på hållbar innovation, total verkningsgrad och dataanalys maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk. År 2018 uppgick Wärtsiläs omsättning till 5,2 miljarder euro med cirka 19.000 anställda. Företaget har verksamhet på över 200 verksamhetsställen i över 80 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på Nasdaq Helsinki.

Prenumerera

Media

Media