Wärtsilä påbörjar samarbetsförhandlingar om fortsatta permitteringar

Report this content

Wärtsilä Finland, Pressmeddelande, 18.9.2020 kl. 11.30

Teknologibolaget Wärtsilä meddelade 2.4 om påbörjandet av samarbetsförhandlingar gällande permitteringar för viss tid för att minimera de negativa effekterna som coronapandemin haft på verksamheten. Under det senaste halvåret har coronapandemins negativa effekter inte blivit mildare och mängden arbete har tillfälligt minskat. Därför har bolaget idag 18.9 framfört en ny förhandlingsframställning om fortsatta permitteringar för viss tid.

Samarbetsförhandlingen berör samtliga Wärtsilä-bolag, verksamhetsställen och personalgrupper i Finland. Planerna fokuseras på de personer vars maximigräns för de permitteringsdagar som var resultatet av de samarbetsförhandlingar som avslutades 8.4 har nåtts eller håller på att nås. Permitteringarna varar högst 90 dagar och antalet dagar i olika funktioner, bolag samt verksamhetsställen definieras under samarbetsförhandlingarna.

Wärtsilä sysselsätter ungefär 3700 personer i Finland, varav 2850 arbetar i Vasa, 500 i Helsingfors och 350 i Åbo. Av produktionen går ungefär 99 procent till export.

Tilläggsinformation:

Hannu Mäntymaa
Verkställande direktör
Wärtsilä Finland Oy
+358 (0)40 751 5446

hannu.mantymaa@wartsila.com

Prenumerera