Första institutionen på Göteborgs universitet blir HBTQ-diplomerad

Report this content

Den 22 mars, 2021 delar West Pride ut en HBTQ-diplomering till institutionen för pedagogik och specialpedagogik vid Göteborgs universitet. Arbetet med diplomeringsprocessen påbörjades redan augusti 2019 och är nu i mål.

Jag är glad och imponerad av det stora engagemang och intresse som våra medarbetare gett uttryck för under arbetet med  HBTQ-diplomeringen vid institutionen. Vi har haft många utvecklande och samtidigt komplicerade samtal vilket varit en viktig aspekt av den lärandeprocess som pågått. Vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik arbetar vi från och med hösten 2019 extra fokuserat med likabehandlingsfrågor för att förebygga och motverka diskriminering och för att främja lika rättigheter och möjligheter. Arbetet tar avstamp i ändringen i Diskrimineringslagen 2017 (2008:567). Detta ligger i linje med Göteborgs universitets styrdokument likväl som med den gemensamma värdegrunden för statsanställda. Vi värnar om att institutionen ska präglas av en öppen attityd och respekt för människors olikheter och lika värde både vad gäller medarbetare som studenter. Då myndigheten har som krav på sig att arbeta aktivt och förebyggande använder vi utbildning av personal i olika former som ett verktyg för att åstadkomma detta. West Pride har bistått oss med en djupare förståelse av vårt ansvar utifrån gällande Diskrimineringslag samt med att ta fram en handlingsplan för hur vi i framtiden kan arbeta aktivt och förebyggande med likabehandlingsfrågor, avslutar Anna-Carin Jonsson, prefekt vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik.

Diplomeringsprocessen, som består av fem huvudsakliga steg, med mycket arbete där emellan, syftar till att öka HBTQ-kunskapen och erbjuda verktyg för normmedveten granskning av den egna verksamheten. Bland annat har hela institutionen fått ta del av kunskap kring HBTQ-frågor, lagstiftning och diskuterat både riktiga och fiktiva situationer. Kärlekens Pris, en teaterföreställning baserad på vittnesmål om hur svårt det kan vara att öppet manifestera sin sexuella läggning och könsidentitet, oavsett vart i världen en befinner sig framfördes av Tasso Stafilidis, styrelseordförande för West Pride.

- Det här har varit en mycket spännande och givande process, även om det ibland uppstått utmaningar, precis som det ska vara i en förändringsprocess. Att Göteborgs universitet har haft och har en tydlig och långtgående värdegrund kring likabehandling och bemötande har spelat stor roll för oss i processarbetet med institutionen. Jag är mycket imponerade över det stora engagemang som personalen och ledningen visat och vill önska institutionen för pedagogik och specialpedagogik all lycka, i arbetet med handlingsplanen, säger Tasso Stafilidis, ordförande för West Pride.

En utförlig granskning av institutionens verksamhet med utgångspunkt i de interna styrdokumenten har genomförts. Därutöver har olika perspektiv och metoder inom intersektionalitet, bemötande och normmedvetenhet som ger goda förutsättningar för ett hälsosamt arbetsklimat för både anställda och studenter och som kan användas i verksamhetens mångfaldsarbete har arbetats igenom.

Processen har mynnat ut en gedigen handlingsplan för att kvalitetssäkra verksamheten utifrån ett mångfalds- och HBTQ-perspektiv. Arbetet med handlingsplanen kommer att följas upp var sjätte månad under tre år av West Pride.

Förutom tal av Eva Wiberg, rektor vid Göteborgs universitet, Anna-Carin Jonsson, prefekt vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik kommer Tiina Rosenberg, professor i teatervetenskap och tidigare verksam som professor i genusvetenskap vid Stockholms universitet samt vid Lunds universitet att ge en inspirationsföreläsning kl. 14:15. Till den välkomnas även studenter. Hela diplomeringsceremonin sker helt digitalt den 22 mars kl. 14:00 till kl. 15:00.

Emma Gunterberg Sachs
General Manager
emma@westpride.se

WEST PRIDE 27 september - 3 oktober 2021

westpride.se | facebook.com/westpride | @westpride West Pride är Göteborgs färgstarkaste festival – en unik konst- och kulturfestival som lyfter upp normkritik och hbt-personers livssituation genom konst- och kultur. 100 000 besök och 300 programpunkter. West Pride är en konst- och kulturfestival som skapar trygga mötesplatser för hbtq-personer och lyfter upp normkritik och hbtq-personers livssituation. Festivalen är gratis för besökarna. Vårt syfte är att synliggöra en mångfald av uttryck genom att samordna och arrangera konst och kultur. Vi skapar mötesplatser och arenor för kunskapsfördjupning, samtal, reflektion, attitydförändring och samhällspåverkan. Vi vill uppmuntra till ett öppet samhällsklimat som motverkar fördomar och diskriminering på grund av sexuell läggning, könsidentitet och/eller -uttryck. Genom våra arrangemang och samarbetspartners är vi en katalysator för positiv förändring lokalt och globalt. Vi vill skapa mötesplatser för människor och organisationer om hbtq-frågor. Genom kost och kultur får festivalen effekter utanför sin avgränsade plats i tid och rum. Festivalen riktar sig i första hand till hbtq-personer i Göteborg och Västra Götalandsregionen, men även till en bredare allmänhet nationellt och internationellt. West Pride grundades 2007 (då under namnet HBT-GBG) av Göteborgs Stadsteater, Kulturhuset Blå Stället, Stora Teatern (f.d. Pusterviksteatern), Röhsska museet och Världskulturmuseet.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Jag är glad och imponerad av det stora engagemang och intresse som våra medarbetare gett uttryck för under arbetet med  HBTQ-diplomeringen vid institutionen. Vi har haft många utvecklande och samtidigt komplicerade samtal vilket varit en viktig aspekt av den lärandeprocess som pågått. Vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik arbetar vi från och med hösten 2019 extra fokuserat med likabehandlingsfrågor för att förebygga och motverka diskriminering och för att främja lika rättigheter och möjligheter. Arbetet tar avstamp i ändringen i Diskrimineringslagen 2017 (2008:567). Detta ligger i linje med Göteborgs universitets styrdokument likväl som med den gemensamma värdegrunden för statsanställda. Vi värnar om att institutionen ska präglas av en öppen attityd och respekt för människors olikheter och lika värde både vad gäller medarbetare som studenter. Då myndigheten har som krav på sig att arbeta aktivt och förebyggande använder vi utbildning av personal i olika former som ett verktyg för att åstadkomma detta. West Pride har bistått oss med en djupare förståelse av vårt ansvar utifrån gällande Diskrimineringslag samt med att ta fram en handlingsplan för hur vi i framtiden kan arbeta aktivt och förebyggande med likabehandlingsfrågor.
Anna-Carin Jonsson, prefekt vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik
Det här har varit en mycket spännande och givande process, även om det ibland uppstått utmaningar, precis som det ska vara i en förändringsprocess. Att Göteborgs universitet har haft och har en tydlig och långtgående värdegrund kring likabehandling och bemötande har spelat stor roll för oss i processarbetet med institutionen. Jag är mycket imponerade över det stora engagemang som personalen och ledningen visat och vill önska institutionen för pedagogik och specialpedagogik all lycka, i arbetet med handlingsplanen.
Tasso Stafilidis, ordförande för West Pride