Citat

Vi ser otroligt mycket fram emot att ses fysiskt och att uppleva gemenskap, ett fantastiskt scenprogram och ett häng med både utställare och mat och dryck.
Emma Gunterberg Sachs, verksamhetschef West Pride
Samarbete med West Pride är mycket viktigt för oss på Nordic Choice Hotels. Vi har alltid stått upp för och kommer alltid stå upp för människors lika värde och rätten att älska den man vill. För oss, som koncern, är det en bärande värdegrund. Hos oss finns alltid Room for all. Det en stor ära att få hålla PridePark i just Eriksbergshallen och hylla jämlikhet och respekt.
Ina Aganovic, hotelldirektör och VD för Quality Hotel 11 & Eriksbergshallen
Det känns oerhört viktigt att kunna erbjuda en säker mötesplats efter så lång tid av isolering, vilket i synnerhet har drabbat många HBTQI-personer hårt.
Petra Johansson, ordförande West Pride
Jag är glad och imponerad av det stora engagemang och intresse som våra medarbetare gett uttryck för under arbetet med  HBTQ-diplomeringen vid institutionen. Vi har haft många utvecklande och samtidigt komplicerade samtal vilket varit en viktig aspekt av den lärandeprocess som pågått. Vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik arbetar vi från och med hösten 2019 extra fokuserat med likabehandlingsfrågor för att förebygga och motverka diskriminering och för att främja lika rättigheter och möjligheter. Arbetet tar avstamp i ändringen i Diskrimineringslagen 2017 (2008:567). Detta ligger i linje med Göteborgs universitets styrdokument likväl som med den gemensamma värdegrunden för statsanställda. Vi värnar om att institutionen ska präglas av en öppen attityd och respekt för människors olikheter och lika värde både vad gäller medarbetare som studenter. Då myndigheten har som krav på sig att arbeta aktivt och förebyggande använder vi utbildning av personal i olika former som ett verktyg för att åstadkomma detta. West Pride har bistått oss med en djupare förståelse av vårt ansvar utifrån gällande Diskrimineringslag samt med att ta fram en handlingsplan för hur vi i framtiden kan arbeta aktivt och förebyggande med likabehandlingsfrågor.
Anna-Carin Jonsson, prefekt vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik
Det här har varit en mycket spännande och givande process, även om det ibland uppstått utmaningar, precis som det ska vara i en förändringsprocess. Att Göteborgs universitet har haft och har en tydlig och långtgående värdegrund kring likabehandling och bemötande har spelat stor roll för oss i processarbetet med institutionen. Jag är mycket imponerade över det stora engagemang som personalen och ledningen visat och vill önska institutionen för pedagogik och specialpedagogik all lycka, i arbetet med handlingsplanen.
Tasso Stafilidis, ordförande för West Pride
Det känns rätt att flytta festivalen till hösten då vi vill erbjuda fysiska mötesplatser för gemenskap, glädje, kunskapsutbyte och sist men inte minst kamp för HBTQI-rättigheter.
Emma Gunterberg Sachs, verksamhetschef
Jag är mycket stolt över West Prides arbete och det vi lyckats genomföra trots de utmaningar corona-pandemin fört med sig både vad det gäller ekonomiska förutsättningar och nya restriktioner och förhållningssätt.
Emma Gunterberg Sachs, verksamhetschef West Pride
I syfte att utmana begreppet svenskhet och hur stolta, fria och jämlika vi egentligen är, har West Pride utvecklat en kampanj som avtäcker en vardag för de som faller utanför den svenska normen.
Emma Gunterberg Sachs, verksamhetschef West Pride
 - Det känns oerhört kul och viktigt att äntligen få möjlighet att arrangera evenemang som både sprider glädje och kunskap men som också har ett viktigt budskap.
Emma Gunterberg Sachs, verksamhetschef West Pride
- I en tid då regnbågsflaggor ifrågasätts allt oftare, NMR försöker hindra normöverskridande aktiviteter och hatet mot HBTQI-personer ökar är det oerhört viktigt att synliggöra vårt arbete och vilka värderingar vi står.
Emma Gunterberg Sachs, verksamhetschef West Pride
I syfte att utmana begreppet svenskhet och hur stolta, fria och jämlika vi egentligen är, har West Pride tillsammans med Grey Gothenburg och The Bond, utvecklat en kampanj som avtäcker en vardag för de som faller utanför den svenska normen.
Emma Gunterberg Sachs, verksamhetschef West Pride
Diskrimineringslagstiftningen lyfter tydligt arbetsgivarens skyldighet att både förebygga och motverka diskriminering men undersökningen som vi genomfört visar tydligt på brister hos majoriteten av svenska arbetsgivare. Att få vara trygg i samhället, men kanske framförallt på platser som i skolan och på arbetsplatsen är en mänsklig rättighet tycker vi på West Pride.
Emma Gunterberg Sachs, verksamhetsansvarig West Pride
Det är väldigt tråkigt att även West Pride drabbas av den pågående Corona-pandemin, men nu försöker vi minimera effekterna genom de förändringar vi genomför i organisationen för att stå rustade inför nästa års festival. Vår förhoppning är att även kunna anordna en eller flera aktiviteter till hösten.
Emma Gunterberg Sachs, verksamhetschef för West Pride
För oss är det jätteviktigt att vi kan fortsätta vårt arbete och även kunna blicka framåt, trots omständigheterna i dagsläget.
Emma Gunterberg Sachs, verksamhetschef för West Pride
- När personer och organisationer som gör insatser för hbtqi-personers rättigheter hotas och en av de viktigaste symbolerna för hbtqi- och människorättsrörelsen ifrågasätts behöver vi sluta oss samman och visa vilket samhälle vi vill leva i.
Andreas Hernbo, ordförande för RFSL Göteborg.
- Det här är en manifestation mot de hatfulla krafter och de intoleranta vindar som sveper över hela vårt avlånga land, i storstäder som i mindre städer. I Sverige som Europa. I Sölvesborg som i Göteborg. Mot de som vill kalla öppenhet, kärlek och tolerans för ”laddat” och för ”politiskt”.
Oskar Schwartz, artisten Mollgan
Vi ser en fortsatt påtryckning av konservativa grupper som hävdar att det är möjligt att omprogrammera icke-heterosexuella och tvinga de till att bli något dem inte är.
Emma Gunterberg Sachs, verksamhetsansvarig för West Pride
Homo-hatet är fortfarande påtagligt runt om i världen och även här i Sverige. Okunskap och kulturellt förankrade fördomar inskränker hbtq-personers rättigheter och många riskerar sina liv. Nu får homo-, bi- och transfober äntligen möjlighet att förändras genom homofobiterapi och jag hoppas de tar chansen.
Tasso Stafilidis, ordförande för West Pride
Oavsett hur resultat skiljer sig beroende på ålder, ursprung, utbildning eller vilken stadsdel göteborgarna bor i är det ett häpnadsväckande imponerande resultat.
Emma Gunterberg Sachs, verksamhetsansvarig för West Pride
West Prides arbete året om med att utbilda elever och lärare från förskoleklass och upp till gymnasiet som ett komplement till den årliga festivalen. West Pride gör skillnad på riktigt!
Tasso Stafilidis, ordförande för West Pride
Andelen hbtq-relaterade hatbrott är fortsatt hög enligt Brå:s senaste sammanställning. Endast hälften av hbtq-personer i Sverige är öppna med det på sina arbetsplatser då risk för diskriminering och kränkning är överhängande. Samtidigt ser vi en fortsatt påtryckning av konservativa grupper som hävdar att det är möjligt att omprogrammera icke-heterosexuella och tvinga de till att bli något dem inte är.
Emma Gunterberg Sachs, verksamhetsansvarig för West Pride.
Homo-hatet är fortfarande påtagligt runt om i världen och även här i Sverige. Okunskap och kulturellt förankrade fördomar inskränker hbtq-personers rättigheter och många riskerar sina liv. Nu får homo-, bi- och transfober äntligen möjlighet att förändras genom homofobiterapi och jag hoppas de tar chansen.
Tasso Stafilidis, ordförande för West Pride.
West Pride har som uppdrag att lära ut och kommunicera vikten av allas lika rättigheter. Därför valde vi att använda likamedtecknet som grafiskt element, både i logo och som fristående symbol. I stort är formen stram för att ge plats för bild och budskap istället för att ta över innehållet.
David Andréas, Art Director på Grey
Att situationen blivit bättre, betyder inte att kampen är över.
Emma Gunterberg Sachs, verksamhetsansvarig på West Pride
Vi är mycket glada att kunna välkomna aktivister från olika delar av världen till EuroPride 2018 för att dela med sig av sin kamp och sin situation. Tillsammans för vi kampen för alla människors rätt att leva sina liv
Britta Davidsohn, ordförande Stockholm Pride.
Ett av EuroPride 2018 mål är att uppmärksamma hbtq-personers rättigheter i Europa och i världen. Vi får inte glömma att det fortfarande är brottsligt att vara homosexuell i över 70 länder. HR-konferensen under EuroPride i Göteborg kommer att sätta strålkastarljuset på hbtq-personers livssituation runt om i världen. Jag vill hälsa alla välkomna att delta, för tillsammans kan vi göra skillnad
Tobias Björk, Vice ordförande West Pride
Vi är väldigt glada över att Pia Sundhage och Anja Pärson invigningstalar för EuroPride 2018. Som öppna hbtq-personer inom idrottsvärlden, där många brottas mot normer kring kön och sexuell läggning, är de starka förebilder
Stockholm Prides ordförande Britta Davidsohn och West Prides ordförande Tasso Stafilidis
För mig innebär Pride att det finns ett statement som behöver upprepas – att det är OK att vara olika och att olikheter berikar – ett statement man också kan hoppas är överflödigt i framtiden
Pia Sundhage.
Pride är ett forum för många människor att hitta gemenskap och känna att man kan vara den man vill och få möjligheten att uttrycka det under en färgsprakande fest
Anja Pärson
Redan 2015 när vi ansökte om att få arrangera EuroPride i Stockholm och Göteborg sa vi att det vore fantastiskt med ett regnbågståg. Vi är väldigt glada att det har blivit verklighet och att både Pridedeltagare och även andra kommer att få ta del av SJs satsning
Britta Davidsohn, ordförande Stockholm Pride.
Nu är det viktigare än någonsin att stå upp för allas lika värde. Med vårt regnbågståg hoppas vi sprida glädje och kärlek och samtidigt vara med och föra människor närmare varandra
Pernilla Johansson, Customer Market Manager på SJ.
SJ är en viktig aktör som, förutom att erbjuda miljövänliga resor, på allvar kan bidra till att förändra attityder. De har visat det förut och nu blir det mer synligt än någonsin med regnbågståget som på ett superhäftigt sätt lyfter upp hbtq-rättigheter
Tasso Stafilidis, ordförande West Pride.
Vi är stolta över att kunna bidra till EuroPride och manifestera alla människors lika värde och rättigheter. Det känns extra bra att vi kan göra det med en aktivitet som är direkt kopplad till vårt kunderbjudande, som i det här fallet särskilt framtagna produkter i regnbågsfärgerna. På så sätt engagerar vi hela företaget i sponsorskapet,
Fredrik Uhrbom, Sverigechef på Clas Ohlson
Vi ser mycket positivt på att Clas Ohlson går in som sponsor för EuroPride. Genom att stötta festivalen och även erbjuda sina kunder regnbågsprodukter visar de tydligt att de är ett företag som tar ställning för hbtq-frågor
Britta Davidsohn, ordförande för Stockholm Pride
Det är glädjande att Clas Ohlson genom sitt stöd till EuroPride engagerar sin personal och sina kunder. För oss är det viktigt att aktörer i näringslivet på ett aktivt sätt bidrar till att förändra attityder i samhället,
Tasso Stafilidis, ordförande West Pride
Med Unequal Travel vill vi demonstrera hur mycket det finns kvar att kämpa för i hbtq+-frågor. Särskilt i Europa som ofta ses som en progressiv och öppen världsdel. Sajten möjliggör mer medvetna val för resenärer, synliggör bristen på legalt skydd för hbtq+-personer på många platser och gör att vinsten från resebokningen - oavsett vart man väljer att resa - bidrar till kampen för en rättvisare värld
Britta Davidsohn, ordförande Stockholm Pride.
Vi ser en global backlash mot hbtq+-personers rättigheter, där våld och hotbilden ökar kraftigt på många platser, och att många länders positiva utveckling avstannar eller går bakåt. EuroPride kämpar för viktiga mänskliga rättigheter, och den bästa garantin för att de skyddas är starka lagar. Unequal Travel synliggör bristerna i det legala skyddet för hbtq+personer i Europa, samtidigt som vi är medvetna om att det är värre i många andra länder utanför Europa. Nu bjuder vi in fler till att resa till EuroPride 2018 i Stockholm och Göteborg för att delta och göra skillnad
Tasso Stafilidis, ordförande West Pride.
Det känns fantastiskt att komma tillbaka till Sverige och speciellt Göteborg för att vara en del av EuroPride 2018. Vi har satt samman en show fylld med hits och minnen som vi vet kommer att bli sommarens bästa utekväll.
Boy George
Regnbågsparaden är ett förkroppsligande av rörelsen för ett jämlikt samhälle – vi rör oss med stolthet tillsammans mot förändring.
Tasso Stafilidis, ordförande West Pride
Det är jättespännande med det här samarbetet och jag ser fram emot ett givande utbyte med Way Out West och det vi kan bidra med till varandras festivaler.
Rebecka Adin, verksamhetsledare på West Pride
Det är en stor ära att bli återvald som ordförande för West Pride.
Tasso Stafilidis, ordförande för West Pride.
Som ordförande för en organisation där vi genom konst och kultur vill synliggöra HBTQ-personers livssituation och på det sättet motverka fördomar och diskriminering ser jag som en utmanande och spännande uppgift. Jag ser verkligen fram mot året som kommer och inte minst en festival som förhoppningsvis för oss ännu närmare vårt mål, säger hon.
Laila Poulsen, ordförande West Pride
Götaplatsen är traditionellt Göteborgs kulturella centrum och en plats för manifestation. Här finns en mängd scener och andra lokaler med hög tillgänglighet och det är lätt att ta sig mellan de olika arenorna. Dessutom kommer Stadsbiblioteket att vara öppet efter ombyggnationen vilket blir ett lyft för hela området.
Therése Oskarsson, verksamhetskoordinator
Jag känner mig euforisk av den stolthet och solidaritet som Regnbågsparaden spridit i dag.
Tasso Stafilidis, verksamhetschef
Det är en mycket spännande interaktiv kampanj som vår kommunikationspartner Dragster har skapat i år. Nu hoppas vi att stolta personer från hela landet, och kanske även från andra länder, lägger upp sin bild för att manifestera varje individs rätt att vara sig själv.
Thomas Johnsson, marknads- och kommunikationskoordinator