West Pride tvingas ställa in festivalen i juni

Report this content

West Pride skulle gått av stapeln om två månader men på grund av den pågående Corona-pandemin blir vi tvungna att ställa in festivalen. Naturligtvis följer vi Folkhälsomyndighetens och regeringens rekommendationer och föreskrifter samt följer utvecklingen kring Covid-19.

West Prides styrelse har fattat beslut om att anpassa West Prides verksamhet för att klara av de utmaningar som föreningen ställts inför med anledning av Corona-pandemin. Konsekvensen av att festivalen ställs in innebär bland annat att intäkter uteblir vilket tvingar oss att minska personalstyrkan.  

- Det är väldigt tråkigt att även West Pride drabbas av den pågående Corona-pandemin, men nu försöker vi minimera effekterna genom de förändringar vi genomför i organisationen för att stå rustade inför nästa års festival. Vår förhoppning är att även kunna anordna en eller flera aktiviteter till hösten, säger Emma Gunterberg Sachs, verksamhetschef för West Pride

Lanserar digital utbildning

West Prides utbildningsverksamhet fortsätter genom utbildningar på skolor och verksamheter men kräver även här en anpassning utifrån det rådande läget. West Pride kommer inom kort att lansera digitala utbildningar ledda av våra kompetenta utbildare.

Läs mer om våra utbildningar här westpride.se/utbildningar/

Rikstäckande undersökning

Vi arbetar också vidare med att bevaka rättigheter för HBTQI-personer. Inom kort gör vi en rikstäckande undersökning tillsammans med en oberoende undersökningsbyrå om hur situationen faktiskt ser ut för HBTQI-personer i Sverige idag.

- För oss är det jätteviktigt att vi kan fortsätta vårt arbete och även kunna blicka framåt, trots omständigheterna i dagsläget, säger Emma Gunterberg Sachs, verksamhetschef för West Pride.

Officiell flaggperiod

Då vi tycker att det är viktigt att HBTQI-rättigheter uppmärksammas i juni under ”Pride Month” trots att festivalen blir inställd uppmanar vi alla organisationer såväl privatpersoner att flagga med regnbågsflaggor mellan den 25 maj och 7 juni. West Pride hyr ut flaggor. Mer information hittar du här: westpride.se/flagga-med-regnbagsflagga/

Global Pride

West Pride kommer även att delta digitalt i Global Pride lördag den 27 juni och kommer löpande informera om vad det innebär för våra besökare.

Vi planerar fortsätta vårt arbete kring HTBQI-frågor och kommer att genomföra aktiviteter digitalt och fysiskt när omständigheterna tillåter. Så håll koll på våra sociala medier och hemsida.

Emma Gunterberg Sachs
General Manager
+460725792320
emma@westpride.se

West Pride

West Pride är en konst- och kulturfestival som skapar trygga mötesplatser för hbtq-personer och lyfter upp normkritik och hbtq-personers livssituation. Festivalen är gratis för besökarna.

Festivalen riktar sig i första hand till hbtq-personer i Göteborg och Västra Götalandsregionen, men även till en bredare allmänhet nationellt och internationellt.

Vårt syfte är att synliggöra en mångfald av uttryck genom att samordna och arrangera konst och kultur. Vi skapar mötesplatser och arenor för kunskapsfördjupning, samtal, reflektion, attitydförändring och samhällspåverkan. Vi vill uppmuntra till ett öppet samhällsklimat som motverkar fördomar och diskriminering på grund av sexuell läggning, könsidentitet och/eller -uttryck.

Genom våra arrangemang och samarbetspartners är vi en katalysator för positiv förändring lokalt och globalt. Vi vill skapa mötesplatser för människor och organisationer om hbtq-frågor. Genom konst och kultur får festivalen effekter utanför sin avgränsade plats i tid och rum.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Det är väldigt tråkigt att även West Pride drabbas av den pågående Corona-pandemin, men nu försöker vi minimera effekterna genom de förändringar vi genomför i organisationen för att stå rustade inför nästa års festival. Vår förhoppning är att även kunna anordna en eller flera aktiviteter till hösten.
Emma Gunterberg Sachs, verksamhetschef för West Pride
För oss är det jätteviktigt att vi kan fortsätta vårt arbete och även kunna blicka framåt, trots omständigheterna i dagsläget.
Emma Gunterberg Sachs, verksamhetschef för West Pride