Göteborgarna tycker att West Pride gör skillnad på riktigt!

58% av Göteborgs invånare totalt och 86% av de som identifierar sig som HBTQ i Göteborg instämmer helt eller delvis på att West Pride bidrar till ett mer öppet samhällsklimat enligt SOM-institutets undersökning. Hela 89% av de som besökte West Pride 2018 anser att West Pride bidrar till ett öppet samhällsklimat.

West Prides existens bygger på att förändra attityder i samhället, skapa trygga mötesplatser för hbtq-personer samt lyfta normkritiskt tänkande. Resultatet av SOM-institutets undersökning bevisar att West Pride har en betydande roll för samhällsklimatet i Göteborg.

58% av Göteborgs invånare totalt och 86% av de som identifierar sig som HBTQ instämmer helt eller delvis på att West Pride bidrar till ett mer öppet samhällsklimat. Hela 89% av de som besökte West Pride 2018 anser att West Pride bidrar till ett öppet samhällsklimat.

2018 besökte 20% av Göteborgs invånare West Pride, vilket motsvarar 120 000 människor.

Speciellt invånare mellan 16 och 49 år är mycket positiva till West Prides inverkan. Ju äldre desto mer skeptisk. Även de med medelhög eller hög utbildningsnivå är mer positiva jämfört med dem med medellåg eller låg utbildningsnivå. De som är uppvuxna i Sverige är generellt mer positiva än de som antingen är uppvuxna utanför Sverige eller har föräldrar som är uppvuxna utanför Sverige.

Det går att urskönja ett mönster i hur göteborgarna svarar beroende på vilken stadsdel de bor i. 77% av invånarna i Majorna-Linné i jämförelse med 24% av invånarna i Norra Hisingen tycker att West Pride bidrar till ett mer öppet samhällsklimat. Ju mer centralt de bor desto mer positiva är de.

- Oavsett hur resultat skiljer sig beroende på ålder, ursprung, utbildning eller vilken stadsdel göteborgarna bor i är det ett häpnadsväckande imponerande resultat menar Emma Gunterberg Sachs, verksamhetsansvarig för West Pride.

- West Prides arbete året om med att utbilda elever och lärare från förskoleklass och upp till gymnasiet som ett komplement till den årliga festivalen. West Pride gör skillnad på riktigt, säger Tasso Stafilidis, ordförande för West Pride.

Läs mer på SOM-institutets hemsida.

Emma Gunterberg Sachs
General Manager
+460725792320
emma@westpride.se

West Pride 2019

Göteborg 12 juni – 16 juni

West Pride är Göteborgs färgstarkaste festival – en unik konst- och kulturfestival som lyfter upp normkritik och hbt-personers livssituation genom konst- och kultur.
2018 hade festivalen 225 000 besök och 300 programpunkter. West Pride är en konst- och kulturfestival som skapar trygga mötesplatser för hbtq-personer och lyfter upp normkritik och hbtq-personers livssituation. Festivalen är gratis för besökarna. Vårt syfte är att synliggöra en mångfald av uttryck genom att samordna och arrangera konst och kultur. Vi skapar mötesplatser och arenor för kunskapsfördjupning, samtal, reflektion, attitydförändring och samhällspåverkan. Vi vill uppmuntra till ett öppet samhällsklimat som motverkar fördomar och diskriminering på grund av sexuell läggning, könsidentitet och/eller -uttryck. Genom våra arrangemang och samarbetspartners är vi en katalysator för positiv förändring lokalt och globalt. Vi vill skapa mötesplatser för människor och organisationer om hbtq-frågor. 

Om oss

WEST PRIDE 12 - 16 juni 2019 West Pride är Göteborgs färgstarkaste festival – en unik konst- och kulturfestival som lyfter upp normkritik och hbt-personers livssituation genom konst- och kultur. 2018 hade festivalen 225 00 besök och 300 programpunkter. West Pride är en konst- och kulturfestival som skapar trygga mötesplatser för hbtq-personer och lyfter upp normkritik och hbtq-personers livssituation. Festivalen är gratis för besökarna. Vårt syfte är att synliggöra en mångfald av uttryck genom att samordna och arrangera konst och kultur. Vi skapar mötesplatser och arenor för kunskapsfördjupning, samtal, reflektion, attitydförändring och samhällspåverkan. Vi vill uppmuntra till ett öppet samhällsklimat som motverkar fördomar och diskriminering på grund av sexuell läggning, könsidentitet och/eller -uttryck. Genom våra arrangemang och samarbetspartners är vi en katalysator för positiv förändring lokalt och globalt. Vi vill skapa mötesplatser för människor och organisationer om hbtq-frågor. Genom kost och kultur får festivalen effekter utanför sin avgränsade plats i tid och rum. Festivalen riktar sig i första hand till hbtq-personer i Göteborg och Västra Götalandsregionen, men även till en bredare allmänhet nationellt och internationellt. West Pride grundades 2007 (då under namnet HBT-GBG) av Göteborgs Stadsteater, Kulturhuset Blå Stället, Stora Teatern (f.d. Pusterviksteatern), Röhsska museet och Världskulturmuseet.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Oavsett hur resultat skiljer sig beroende på ålder, ursprung, utbildning eller vilken stadsdel göteborgarna bor i är det ett häpnadsväckande imponerande resultat.
Emma Gunterberg Sachs, verksamhetsansvarig för West Pride
West Prides arbete året om med att utbilda elever och lärare från förskoleklass och upp till gymnasiet som ett komplement till den årliga festivalen. West Pride gör skillnad på riktigt!
Tasso Stafilidis, ordförande för West Pride