West Pride uppmärksammar situationen för HBTQI-personer i Sverige med stor kampanj

I samband med Sveriges nationaldag, när West Pride också skulle ha ägt rum, passar prideorganisationen på att syna situationen för HBTQI-personer idag. Genom en stor utomhuskampanj och via sociala medier uppmärksammar West Pride hur det är att leva som HBTQI-person i Sverige. Kampanjen som bygger på en rikstäckande kvantitativ undersökning av HBTQI-personers livssituationen visar på ett nedslående resultat som inte motsvarar många svenskars självbild av Sverige som inkluderande och jämlikt.

Många känner sig otrygga

Så många som 7 av 10 HBTQI-personer får höra nedsättande kommentarer och 3 av 10 undviker vissa platser på grund av otrygghet. Dessutom har 2 av 10 blivit utsatta för hatbrott. Problemet är vedertaget och allmänheten känner till det mycket väl då 76% av dem svarar att de tror att HBTQI-personer diskrimineras.

West Pride uppmärksammar problemen genom kampanj

Genom en bred kampanj lyfter West Pride resultatet av undersökningen och behovet av utbildning och kunskap inom mångfald och HBTQI genom att problimatisera kring Sverigebilden.

- I syfte att utmana begreppet svenskhet och hur stolta, fria och jämlika vi egentligen är, har West Pride tillsammans med Grey Gothenburg och The Bond, utvecklat en kampanj som avtäcker en vardag för de som faller utanför den svenska normen, menar Emma Gunterberg Sachs.

Allt börjar med kunskap

West Pride genomför årligen en stor pridefestival i Göteborg under juni månad. Men i år ser det annorlunda ut och organisationen har valt att fokusera extra mycket på sin HBTQI-utbildning som erbjuds till företag, skolor och organisationer. Utbildningen går från och med i år också att genomföra digitalt.

- Även om West Pride kanske är mest känt för den årliga festivalen och manifestationen för mänskliga rättigheter genom Pride Parade så arbetar vi året runt med kunskapsspridning. Undersökningen som vi gjort i år visade att kunskapen hos den stora allmänheten kring HBTQI är väldigt låg. Majoriteten vet inte ens vad bokstäverna står för. Vi tror på att vill man nå en förändring och ett mer öppet, jämlikt och inkluderande samhälle så är kunskap vägen fram, säger Emma Gunterberg Sachs.

Utdrag ur undersökningen

  • 76% av allmänheten tror att HBTQI-personer diskrimineras i Sverige just för att de är HBTQI.
  • 16% av allmänheten och 58% inom HBTQI vet vad bokstaven ”I” står för.
  • 73% av HBTQI-personer får höra nedsättande kommentarer
  • 21% av HBTQI-personer har utsatts för brott eller hatbrott
  • 39% av HBTQI-personer blir diskriminerade
  • 32% av HBTQI-personer känner sig inte bekväma med att vara öppna på arbetsplatsen
  • 28% upplever att det aktivt jobbas med frågor som syftar till att minska diskriminering av HBTQI-personer på arbetsplatsen
  • 24% av studerande HBTQI-personer blir diskriminerade
  • Hög andel som inte vet om det finns en uttalad eller nedskriven policy för att motverka diskriminering av HBTQI-personer på arbetsplatsen, skolan eller i idrottsföreningen.

Om undersökningen

Kvantitativ webbundersökning genomförd på Norstats riksrepresentativa internetpanel med respondenter från 15 år och uppåt. Undersökningen är genomförd av Insight Distillery som är en oberoende undersökningsbyrå på uppdrag av West Pride i april 2020.

Begrepp inom HBTQI

Homosexuell 

Person som kan bli kär ioch/eller sexuellt attraherad av någon av sitt eget kön. 

Bisexuell 

Person som kan bli kär i och/eller sexuellt attraherad av både män och kvinnor eller andra könsidentiteter. 

Transperson 

Transperson är ett paraplybegrepp som syftar till att rymma hela den mångfald av identiteter, grupper och personer som på olika sätt identifierar sig som trans. Gemensamt för transpersoner är att ens könsidentitet eller könsuttryck inte stämmer överens med det juridiska kön en fick tilldelat sig vid födseln.  

Queer 

Queer är ett ord med många betydelser, vars syfte är att ifrågasätta statiska definitioner av kön, könsidentitet, könsuttryck och sexualitet. 

Intersex 

Intersex är ett samlingsbegrepp för olika medicinska diagnoser som man kan få om ens kropp inte stämmer överens med normen för varken hur en "typisk manskropp" eller en "typisk kvinnokropp".


Emma Gunterberg Sachs
General Manager
+460725792320
emma@westpride.se

West Pride 2020

West Pride har tvingats ställa in Pridefestivalen i Göteborg i juni 2020 till följd av Corona-pandemin. West Pride fortsätter dock att utbilda privata och offentliga verksamheter samt lärare och elever i skolor i HBTQI-frågor året om. Vi erbjuder både digitala och fysiska utbildningar i olika format.

West Prides officiella flaggperiod kvarstår den 25 maj till 7 juni, då vi anser det viktigt att fortsätta lyfta mångfald och HBTQI-frågor trots att festivalen inte blir av i år. Under juni kommer även West Pride att presentera en riksrepresentativ kvantitativ undersökning om hur situationen för HBTQI-personer är i Sverige idag.

Prenumerera

Media

Media

Citat

I syfte att utmana begreppet svenskhet och hur stolta, fria och jämlika vi egentligen är, har West Pride tillsammans med Grey Gothenburg och The Bond, utvecklat en kampanj som avtäcker en vardag för de som faller utanför den svenska normen.
Emma Gunterberg Sachs, verksamhetschef West Pride