Göteborgarna tycker fortsatt att West Pride gör Göteborg till en öppen stad

Report this content

57% av Göteborgs invånare totalt och 87% av de som identifierar sig som HBTQ i Göteborg instämmer helt eller delvis med att West Pride bidrar till ett mer öppet samhällsklimat enligt SOM-institutets senaste undersökning. Hela 90% av de som besökte West Pride 2019 anser att West Pride bidrar till ett öppet samhällsklimat. Resultaten är helt i paritet med förra undersökningen.

- Att West Pride 2019 får samma fina resultat i undersökningen som 2018 då vi arrangerade EuroPride är helt enastående. Trots vår mycket begränsade budget lyckades vi nå ut med vårt budskap och göra skillnad säger Emma Gunterberg Sachs, verksamhetschef på West Pride.

West Prides existens bygger på att förändra attityder i samhället, skapa trygga mötesplatser för HBTQI-personer samt lyfta normkritiskt tänkande. Resultatet av SOM-institutets undersökning bevisar att West Pride har en betydande roll för samhällsklimatet i Göteborg.

2019 besökte 16% av Göteborgs invånare West Pride, vilket motsvarar ca 98 000 invånare. Därtill fick festivalen många besök ifrån övriga Västra Götaland och Sverige.

I undersökningen går det att urskönja att kvinnor överlag är mer positiva än män till West Prides inverkan på samhället. Detsamma gäller för de yngre åldersgrupperna jämfört med äldre invånare. Speciellt invånare mellan 16 och 49 år är mycket positiva till West Prides inverkan. Även de med medelhög eller hög utbildningsnivå är mer positiva jämfört med dem med medellåg eller låg utbildningsnivå.

Det går även att urskönja ett mönster i hur göteborgarna svarar beroende på vilken stadsdel de bor i. 69% av invånarna i Majorna-Linné i jämförelse med 44% av invånarna i Västra Göteborg tycker att West Pride bidrar till ett mer öppet samhällsklimat. Invånare som bor i mer centrala delar av staden är mer positiva än övriga. West Prides ambition är att inför nästa festival stärka sitt arbete för att nå ut i alla stadsdelar i större utsträckning.

SOM-institutet är en oberoende opinions- och undersökningsorganisation vid Göteborgs universitet, som sedan 1986 mäter svenskarnas vanor och attityder. Den aktuella rapporten bygger på 2 364 invånares svar.

Läs hela rapporten på SOM-insitutets hemsida.

Emma Gunterberg Sachs
General Manager
+460725792320
emma@westpride.se

West Pride 2020

West Pride har tvingats ställa in Pridefestivalen i Göteborg i juni 2020 till följd av Corona-pandemin. West Pride fortsätter dock att utbilda privata och offentliga verksamheter samt lärare och elever i skolor i HBTQI-frågor året om. Vi erbjuder både digitala och fysiska utbildningar i olika format.

West Prides officiella flaggperiod kvarstår den 25 maj till 7 juni, då vi anser det viktigt att fortsätta lyfta mångfald och HBTQI-frågor trots att festivalen inte blir av i år. Under juni kommer även West Pride att presentera en riksrepresentativ kvantitativ undersökning om hur situationen för HBTQI-personer är i Sverige idag.

Prenumerera

Media

Media