Regnbågsflaggor vajar mellan 25 maj och 7 juni i Göteborg

Göteborg flaggar med regnbågsfärger under den officiella flaggperioden 25 maj till 7 juni även då West Pride inte blir av den 3–7 juni på grund av Coronakrisen. Det är 11:e året i rad som West Pride och Göteborg flaggar vilket synliggör HBTQI-frågor och det har stor betydelse för öppenheten i staden.

- Vi behöver uppmärksamma HBTQI-rättigheter varje dag och att flagga med regnbågsflaggan är ett bevis för solidaritet för HBTQI-personers. Min uppmaning till alla göteborgare är att flagga i regnbågsfärger med oss, säger Emma Gunterberg Sachs, verksamhetschef West Pride

Den 3 juni då West Pride skulle ha invigts hissas regnbågsflaggan på paradflaggstången på Gustaf Adolfs torg. Det har kommunfullmäktiges presidium beslutat.

West Pride arbetar för HBTQI-rättigheter året om genom, bland annat genom HBTQI-utbildningar för skolor och privata och offentliga verksamheter. På grund av restriktionerna erbjuder vi nu även digitala utbildningar.

Global Pride

Den 27 juni uppmanar West Pride alla som kan att delta i Global Pride som sänds digitalt över hela världen. West Pride kommer att medverka i Global Pride genom tal av bland annat Åsa Lindhagen, Sveriges jämställdhetsminister och artistframträdanden. http://www.globalpride2020.org/

Emma Gunterberg Sachs
General Manager
+460725792320
emma@westpride.se

West Pride 2020

West Pride har tvingats ställa in Pridefestivalen i Göteborg i juni 2020 till följd av Corona-pandemin. West Pride fortsätter dock att utbilda privata och offentliga verksamheter samt lärare och elever i skolor i HBTQI-frågor året om. Vi erbjuder både digitala och fysiska utbildningar i olika format.

West Prides officiella flaggperiod kvarstår den 25 maj till 7 juni, då vi anser det viktigt att fortsätta lyfta mångfald och HBTQI-frågor trots att festivalen inte blir av i år. Under juni kommer även West Pride att presentera en riksrepresentativ kvantitativ undersökning om hur situationen för HBTQI-personer är i Sverige idag.

Om oss

WEST PRIDE 3 - 7 JUNI 2020westpride.se | facebook.com/westpride | @westpride West Pride är Göteborgs färgstarkaste festival – en unik konst- och kulturfestival som lyfter upp normkritik och hbt-personers livssituation genom konst- och kultur. 100 000 besök och 300 programpunkter. West Pride är en konst- och kulturfestival som skapar trygga mötesplatser för hbtq-personer och lyfter upp normkritik och hbtq-personers livssituation. Festivalen är gratis för besökarna. Vårt syfte är att synliggöra en mångfald av uttryck genom att samordna och arrangera konst och kultur. Vi skapar mötesplatser och arenor för kunskapsfördjupning, samtal, reflektion, attitydförändring och samhällspåverkan. Vi vill uppmuntra till ett öppet samhällsklimat som motverkar fördomar och diskriminering på grund av sexuell läggning, könsidentitet och/eller -uttryck. Genom våra arrangemang och samarbetspartners är vi en katalysator för positiv förändring lokalt och globalt. Vi vill skapa mötesplatser för människor och organisationer om hbtq-frågor. Genom kost och kultur får festivalen effekter utanför sin avgränsade plats i tid och rum. Festivalen riktar sig i första hand till hbtq-personer i Göteborg och Västra Götalandsregionen, men även till en bredare allmänhet nationellt och internationellt. West Pride grundades 2007 (då under namnet HBT-GBG) av Göteborgs Stadsteater, Kulturhuset Blå Stället, Stora Teatern (f.d. Pusterviksteatern), Röhsska museet och Världskulturmuseet.

Prenumerera

Media

Media