West Pride har beviljats 90-konto och medlemskap i Giva Sverige

Report this content

West Pride har bidragit till ett öppnare samhälle i Göteborg såväl som i hela Västra Götaland sedan 2007. Nu tar West Pride nästa steg genom att kunna bredda sin insamling av medel. Svensk Insamlingskontroll beviljade nyligen West Pride ett 90-konto så att bidragsgivare kan känna sig säkra på att de ekonomiska medlen används på ett ansvarsfullt sätt. Även medlemskapet i Giva Sverige är en garant för att West Pride uppfyller kraven på etisk, transparens och professionell insamling av bidrag.

Förutom att anordna en årlig Pridefestival som skapar trygga mötesplatser för HBTQ-personer och som lyfter upp normkritik och HBTQ-personers livssituation utbildar även West Pride elever och lärare från förskoleklass till och med gymnasiet året om. HBTQ-diplomering erbjuds alla verksamheter som önskar arbeta djupare med inkludering och bemötande på arbetsplatsen. West Pride har dessutom utvecklat en självhjälpsterapi mot trans-, bi och homofobi tillsammans med en psykolog som finns tillgänglig gratis på Spotify.

– 90-kontot är en kvalitetsstämpel. Därmed kan vi garantera potentiella givare att vi är en seriös organisation som går att lita på. Vi ser nu fram emot att kunna göra mer för HBTQ-personer och samhället vi bor i samt motverka antidemokratiska krafter i Sverige säger Emma Gunterberg Sachs, verksamhetschef på West Pride.

West Prides 90-konto

BG 900-68 26

 

Organisationer med 90-konto måste leva upp till följande krav:

Klart syfte. Organisationen måste kunna redovisa ett tydligt ändamål för insamlingen.

Låga kostnader. Pengarna ska gå till ändamålet. Inte mer än 25 procent av de insamlade medlen får gå till administration.

Ekonomisk kompetens. Ledamöter i styrelsen ska vara ekonomiskt kunniga och får inte ha betalningsanmärkningar.

Årlig kontroll. Organisationen måste varje år skicka in räkenskapshandlingar till Svensk Insamlingskontroll, som granskar och följer upp att insamlade medel används på rätt sätt.

https://www.insamlingskontroll.se/90konto

https://www.givasverige.se/medlemmar/westpride/

Emma Gunterberg Sachs
General Manager
+460725792320
emma@westpride.se

West Pride 3-7 juni, 2020

West Pride är en konst- och kulturfestival som skapar trygga mötesplatser för hbtq-personer och lyfter upp normkritik och hbtq-personers livssituation. Festivalen är gratis för besökarna.

Festivalen riktar sig i första hand till hbtq-personer i Göteborg och Västra Götalandsregionen, men även till en bredare allmänhet nationellt och internationellt.

Vårt syfte är att synliggöra en mångfald av uttryck genom att samordna och arrangera konst och kultur. Vi skapar mötesplatser och arenor för kunskapsfördjupning, samtal, reflektion, attitydförändring och samhällspåverkan. Vi vill uppmuntra till ett öppet samhällsklimat som motverkar fördomar och diskriminering på grund av sexuell läggning, könsidentitet och/eller -uttryck.

Genom våra arrangemang och samarbetspartners är vi en katalysator för positiv förändring lokalt och globalt. Vi vill skapa mötesplatser för människor och organisationer om hbtq-frågor. Genom konst och kultur får festivalen effekter utanför sin avgränsade plats i tid och rum.

Prenumerera

Media

Media