Wilfast växer – anställer tre nya medarbetare

Förvaltningsbolaget Wilfast, med förvaltning av fastigheter i Sverige, Danmark och Finland, fortsätter att växa och anställer tre nya medarbetare till kontoret i Göteborg. – Vi anställer för att kunna vara lyhörda och snabbt fånga upp önskemål och behov hos våra samarbetspartners, investerarare och våra hyresgäster. Det är genom att skapa mervärden för alla våra intressenter som vi blir en attraktiv och heltäckande partner när det gäller frågor som rör förvärv, förvaltning och utveckling av fastigheter, säger Mattias Wilson, vd på Wilfast.

Wilfast arbetar främst med kommersiella fastigheter inom lager, logistik, industri samt handel och är i de flesta projekt även medinvesterare i fastigheterna. Totalt förvaltar bolaget idag cirka 1,2 miljoner kvadratmeter lokalyta med ett fastighetsvärde på över 10 miljarder kronor. 

– Att vi fortsätter att växa tillsammans med våra uppdragsgivare ser jag som ett kvitto på att vi lyckats med den uttalade ambitionen att skapa mervärden för alla intressenter i en fastighet. Tillsammans med våra tre nya medarbetare ska vi fortsätta den framgångsrika resan och även mer aktivt söka utveckla samarbeten och nya affärer.

Jennifer Rosenborg kommer närmast från en befattning som kundansvarig på Sustend. Där har hon främst ansvarat för utvecklingen av kundrelationer inom projektledning och fastighetsförvaltning. Innan dess har hon bland annat varit arbetsledare på Stena Fastigheter och anläggningschef på Fitness24seven. På Wilfast arbetar hon som kommersiell förvaltare med ett särskilt ansvar att utveckla och förbättra bolagets miljö- och hållbarhetsarbete, ESG.

Ulf Holmberg är en rutinerad och erfaren förvaltare som närmast kommer från Platzer Fastigheter där han arbetat med flera av Volvos stora fastigheter i Torslanda. På Wilfast arbetar han som kommersiell förvaltare och kommer även att arbeta med utveckling av nya fastighetsprojekt.

Nils Rydh återvänder till Wilfast efter att de senaste sju åren arbetat som chef för fastigheter och investeringar på Pulsen, som vd för Alaska Fastigheter och som senior rådgivare på CBRE. Dessförinnan arbetade han i 17 år som fastighetschef på Wilfast. Vid sidan av kommersiell förvaltning får han nu även i uppdrag att initiera nya affärer och arbeta med investeringar och transaktioner.

– Det känns väldigt bra att ha lyckats rekrytera tre så kompetenta medarbetare till företaget. Deras kunskap, kreativitet och erfarenhet gör att vi kan utveckla och förbättra vårt erbjudande till våra kunder. Vi ser alla våra fastigheter som potentiella utvecklingsprojekt där vi ska tillgodose våra hyresgästers behov och önskemål och samtidigt göra det till en bra affär för våra samarbetspartners och investerare. När vi nu får fler uppdrag blir Jennifer, Ulf och Nils viktiga kuggar i företagets fortsatta ambition att ingen hyresgäst ska flytta ifrån någon av våra fastigheter för att vi inte har varit tillräckligt lyhörda, eller har gjort allt vi kan för att hitta en tillfredsställande lösning på deras lokalbehov, säger Mattias Wilson.

För mer information:

Mattias Wilson, vd Wilfast. Tel: 0706-20 09 69. E-post: mattias@wilfast.se 

www.wilfast.se 

Wilfast är en heltäckande partner på den nordiska fastighetsmarknaden som arbetar med förvaltning, uthyrning, fastighetsutveckling, förvärv, finansiering och försäljning. Våra uppdragsgivare och samarbetspartners består av svenska och utländska fastighetsägare och fastighetsfonder samt noterade fastighetsbolag. Verksamheten är främst inriktad på kommersiella fastigheter inom lager, logistik, industri samt handel, där vi i merparten av uppdragen även är medinvesterare. För närvarande förvaltar vi cirka 1,2 miljoner kvadratmeter lokalyta, med ett fastighetsvärde över 10 miljarder kronor, i ett 20-tal städer i Sverige samt i Danmark och i Finland.  

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Det är genom att skapa mervärden för alla våra intressenter som vi blir en attraktiv och heltäckande partner när det gäller frågor som rör förvärv, förvaltning och utveckling av fastigheter.
Mattias Wilson, vd på Wilfast