Citat

– Adam har ett stort kontaktnät, inte minst hos de stora fastighetsrådgivarna och fastighetsägarna. Att han dessutom känner Wilfast väl gör att vi är övertygade om att detta blir en mycket bra rekrytering både för Wilfast och våra samarbetspartners.
Mattias Wilson, vd för Wilfast
Vi köper en välskött och bra belägen fastighet med två solida och välskötta företag som hyresgäster.
Mattias Wilson, vd på Wilfast
Med Wilfast som förvaltare kan vi känna oss trygga med att allt fungerar. De har genom åren visat att de är professionella och lyhörda vilket innebär att de hanterar förvaltningsärenden snabbt och effektivt.
Anders Forsgren, grundare och huvudägare till Rusta
Marknaden för logistikfastigheter är het just nu och det finns många köpare till eftertraktade objekt som Rustas nya lager i Norrköping. Med en flexibel organisation och ett nära samarbete med en kompentent och stark finansiär som NRP kan vi erbjuda ett attraktivt upplägg där vi fungerar som både medinvesterare och förvaltare. Det innebär en trygghet för våra hyresgäster och är en garant för att våra fastigheter hanteras långsiktigt med både omsorg och noggrannhet.
Mattias Wilson, vd på Wilfast
Dagens spadtag symboliserar verkligen resultatet av flera parters gemensamma arbete för att den här moderna logistikfastigheten nu blir verklighet. Förutom Martin & Serveras aktiva deltagande genom hela processen och kommunens snabba och smidiga handläggning, vill jag även framhålla Byggstatik i Örebro och TAB som också har varit väldigt viktiga delar i det team som tillsammans arbetar med det här projektet.
Nils Rydh, projektansvarig Wilfast
Martin & Servera har valt att upphandla tomtmark på egen hand, och sedan gått ut på marknaden och frågat efter det bästa erbjudandet och samtidigt överlåtit marken till projektutvecklaren. På så sätt får de en modern och skräddarsydd logistikfastighet till förmånliga hyresvillkor.
Nils Rydh, projektansvarig Wilfast
Vi växer och behöver anställa fler för att vara en attraktiv och heltäckande partner när det gäller frågor som rör förvärv, förvaltning och utveckling av fastigheter i Norden.
Mattias Wilson, vd på Wilfast
Vi är aktiva och ser oss om efter nya intressanta affärsmöjligheter i vårt huvudsakliga affärsområde, det vill säga kommersiella fastigheter inom lager, logistik, industri i Norden. Innan jul hoppas jag att Wilfast och NRP kan offentliggöra ytterligare en stor fastighetsaffär.
Mattias Wilson, vd Wilfast
Affären i Finland är kännetecknande för vår affärsidé att förvärva och förvalta moderna logistikfastigheter med stora och starka hyresgäster med långa hyresavtal.
Mattias Wilson, vd Wilfast
Det är genom att skapa mervärden för alla våra intressenter som vi blir en attraktiv och heltäckande partner när det gäller frågor som rör förvärv, förvaltning och utveckling av fastigheter.
Mattias Wilson, vd på Wilfast