Musiktjänsten WiMP når 300 000 betalande användare

Den skandinaviska musikstreamingtjänsten WiMP passerar nu 300 000 betalande användare, efter en snabb tillväxt under våren. Samtidigt meddelar norska Canal Digital att 100 000 av deras kunder redan har börjat använda tjänsten.

WiMP som lanserades i Sverige i februari rapporterar idag att antalet användare tredubblats sedan nyår. Tjänsten passerade 200 000 prenumeranter i början av maj, och nu har antalet ökat ytterligare till 300 000.

”Allt fler upptäcker fördelarna med WiMP, och under den senaste månaden är det framför allt i Norge genom Canal Digital, samt i Sverige och Portugal som vi sett en snabb tillväxt. I Danmark ökar vi i sommar trycket för att hjälpa ännu fler danska användare att få upp ögonen för streaming,”säger Aspiros VD Gunnar Sellæg.

WiMP finns tillgängligt i fyra länder; Sverige, Norge, Danmark och Portugal, det senare genom en white label tjänst, och till hösten tillkommer också en ny tjänst på Irland.

I Norge erbjuder Canal Digital 700 000 kunder WiMP som del av tv-abonnemanget och tv-distributören rapporterar idag om ett högt intresse på kort tid.

”På bara tre månader har 100 000 av våra tv-kunder aktiverat musiktjänsten, vilket motsvarar alla invånare i två medelstora norska kommuner. Vi har fått mycket positivt gensvar på att vi nu erbjuder ett kombinerat tv- och musikutbud och glädjer oss över att så många har tagit musiktjänsten till sig på så kort tid”, säger Kenneth Tjønndal Pettersen, informationsdirektör i Canal Digital.

Aspiro utgav denna vecka också en ny befolkningsundersökning som visar att svenskarna leder utvecklingen inom streamingområdet i Skandinavien, följt av Norge, och med Danmark lite efter. För att bidra till en snabbare utveckling i Danmark kommer Aspiro erbjuda WiMP gratis till alla danska användare under sommaren.

WiMP ägs av börsnoterade bolaget Aspiro. Tjänsten fokuserar på att hjälpa användare hitta bland det enorma musikbibliotek som är tillgängligt genom streaming.

Informationen är sådan som Aspiro AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades till offentliggörande den 24 juni 2011 klockan 8.30.

För mer information, vänligen kontakta: Kristin Castillo Eldnes, IR- och informationschef, Tel: +47 908 07 389, e-post: kristin.eldnes@aspiro.com, Gunnar Sellæg, VD, Tel: +47 901 81 528, e-post: gunnar.selleg@aspiro.com

Om WiMP
WiMP är en musikstreamingtjänst som ägs och levereras av Aspiro. WiMP är en reklamfri betaltjänst, med bakgrund i att säkra intäkter för artister, rättighetshavare och skivbolag. WiMP har en aktiv och lokal redaktion som bland annat publicerar rekommendationer och spellistor. WiMP ska vara bäst på lokal musik, först med nyheter och enklast att använda. WiMP finns tillgänglig för dator, mobiltelefon, läsplatta och nätverksradio. Mer information finns på www.wimpmusic.se/press

Om Aspiro
Aspiro har en unik position som världens enda leverantör av kompletta streamingtjänster för tv och musik till partners som vill använda sitt eget varumärke på tjänsten. Aspiro levererar också musiktjänst WiMP direkt till konsumenter på utvalda marknader. Aspiro har mer än tio års erfarenhet inom mobilteknik och detaljhandel i norra Europa och tjänster levereras till partners över hela världen, exempelvis Deutsche Telekom, Telefónica O2, Telenor, 3, TeliaSonera, BBC, Aftonbladet, mBlox, TVNorge, Entel och VG. Aspiro är noterat på Nasdaq OMX Nordiska Börs i Stockholm. Omsättningen för kvarvarande verksamhet uppgick 2010 till 262 MSEK och företaget har cirka 115 anställda.

Taggar: