Amerikansk försvarskoncern tecknar uppföljningsorder med XMReality

Linköping, Sverige—XMReality AB (publ) (NASDAQ First North: XMR), en internationell ledare inom AR-baserad kunskapsöverföring, fördjupar samarbetet med en amerikansk försvarskoncern och tecknar en uppföljningsorder värd cirka 0,6 MSEK avseende XMRealitys mjukvarulösning XMReality Remote Guidance™. Leverans sker under 2018.

Ordern omfattar XMReality Remote Guidance™ mjukvara och skall användas inom flera olika affärsområden av den amerikanska försvarskoncernens verksamhet.

”Det är glädjande att vår orderingång växer även utanför Europa och att vår nya generation mjukvara har en stark efterfrågan inom flera olika branscher. Inom försvarsindustrin är kunderna extra noggranna och för varje tilläggsorder kommer vi närmare och närmare en större utrullning hos denna kund.”, säger Johan Castevall, VD på XMReality.

Ordern avser XMReality Generation 6 mjukvara, värdet är cirka 0,6 MSEK och kommer att intäktföras under 2018. Den totala orderingången från denna kund de senaste 12 månaderna uppgår nu till ca 1,2 MSEK. 

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Castevall, VD XMReality
Telefon: +46 (0)73 356 04 81
E-mail: johan.castevall@xmreality.se

Om XMReality Remote Guidance™

XMRealilty Remote Guidance är ett AR-verktyg som möjliggör kunskapsdelning med hjälp av tal, gester, pekare, stillbilder med någon som befinner sig på ett helt annat ställe. Det inkluderar:

  • En unik ’hands-overlay’ teknik som innebär att man kan guida en annan på distans, som om man vore där
  • Web portal för att skapa team, administrera användare samt mäta användning
  • Integrationsmöjligheter genom öppna API:er för klienter

 

Om XMReality

XMReality AB (publ) utvecklar och säljer lösningar som revolutionerar kunskapsöverföring via så kallad förstärkt verklighet - Augmented Reality (AR). Företaget är marknadsledande inom vägledning på distans (remote guidance) där man via AR kan guida en person på plats för att lösa problem eller förhindra att de uppstår. XMReality:s kunder finns främst inom industrin såsom Bosch Rexroth, ABB, Siemens Industrial Turbomachinery, Electrolux och Bombardier. XMReality är baserat i Linköping och är noterat på Nasdaq First North (ticker: XMR).  För mer information, besök: www.xmreality.se

Bolagets Certified Adviser är Redeye AB

Telefon: +46 (0)8 545 013 30

www.redeye.se

Denna information är sådan information som XMReality AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande måndagen den 16 juli, 2018 kl. 08:45.

Prenumerera

Dokument & länkar