Användandet av XMReality Remote Guidance ökar kraftigt

Report this content

Under april månad ökade användandet av XMReality Remote Guidance med nästan 1 000% jämfört med samma månad 2019. I delårsrapporten för perioden januari-mars 2020 rapporterades en ökning om 300% under kvartalet och under april månad har ytterligare en dubblering uppmätts. Jämfört med januari 2020 så ökade användandet med över 600%.

Det utökade användandet kan hänföras både till att vi har flera nya kunder men framför allt befintliga kunder som ökar sin användning av Remote Guidance. För oss är det mycket glädjande att se denna signifikanta ökning av användandet som signalerar att vår lösning hjälper kunderna att bedriva sin verksamhet under covid-19 situationen.” säger Jörgen Remmelg, VD på XMReality

För mer information, vänligen kontakta:
Jörgen Remmelg, VD XMReality
Phone: +46 739 822 409
E-mail: jorgen.remmelg@xmreality.se

Om XMReality Remote Guidance™
XMRealilty Remote Guidance är ett AR-verktyg som möjliggör kunskapsdelning med hjälp av tal, gester, pekare, stillbilder med någon som befinner sig på ett helt annat ställe. Det inkluderar:

  • En unik ’Hands-Overlay’ teknik som innebär att man kan guida en annan på distans, som om man vore där
  • Web portal för att skapa team, administrera användare samt mäta användning
  • Integrationsmöjligheter genom öppna API’er (Application Programming Interfaces) för klienter

Om XMReality
XMReality AB (publ) utvecklar och säljer lösningar som revolutionerar kunskapsöverföring via så kallad förstärkt verklighet - Augmented Reality (AR). Företaget är marknadsledande inom vägledning på distans (remote guidance) där man via AR kan guida en person på plats för att lösa problem eller förhindra att de uppstår. XMRealitys kunder finns främst inom industrin såsom ABB, Siemens Industrial Turbomachinery, Electrolux och Bombardier. XMReality är baserat i Linköping och är noterat på Nasdaq First North Growth Market (ticker: XMR).  För mer information, besök: www.xmreality.com

XMRealitys Certified Adviser är Redeye AB
Telefon: +46 8 121 576 90
Certifiedadviser@redeye.se 
www.redeye.se

Denna information är sådan information som XMReality AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande tisdagen den 5 maj 2020 kl.11:30 CET.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar