• news.cision.com/
  • XMReality/
  • Coesia Group tecknar ramavtal med XMReality i syfte att använda XMReality Remote Guidance™ i hela koncernen

Coesia Group tecknar ramavtal med XMReality i syfte att använda XMReality Remote Guidance™ i hela koncernen

Report this content

Linköping, Sverige—XMReality AB (publ) (NASDAQ First North: XMR), en internationell ledare inom AR-baserad kunskapsöverföring på distans, meddelar att man tecknat ramavtal med en global förpackningskoncern, Coesia Group, med huvudkontor i Bologna, Italien. Avtalet innebär att alla 18 ingående bolag i koncernen nu har möjligheten att enkelt komma igång med XMReality Remote Guidance™, ett AR-verktyg för vägledning på distans. Coesia Group kommer använda det dels internt men också för distribution till sina kunder och servicepartners.

Coesia Group är representerade i 32 länder och består i dagsläget av 18 bolag, varav XMReality redan har affärsrelationer med fyra; ACMA, GDM, IPI, samt Norden Machinery.

”Vi ser en tydlig trend i att det är företag som vill ligga i digitaliseringens framkant som väljer att samarbeta med oss. Det är glädjande att se att Coesia ger oss detta förtroende. Det ligger helt i linje med vår strategi att jobba mot större och längre relationer med våra kunder. Ramavtalet kommer att innebära att det blir mycket enklare och mer effektivt för bolagen i koncernen att göra affärer med oss”, säger Johan Castevall, VD XMReality.

“Vi är djupt involverade i ett omfattande förändringsprogram för vårt serviceerbjudande. Vår förmåga att snabbt kunna agera om våra kunder står inför problem har alltid varit viktigt för oss, men med en växande kundbas över ett stort geografiskt område så har det varit nödvändigt för oss att hitta en enkel och effektiv lösning för att kunna hjälpa våra kunder på distans. XMReality Remote Guidance kommer också att förbättra kunskapsöverföringen mellan våra tekniska experter”, säger Alfonso Castañeda, Customer Service Director på COESIA.

Det tecknade ramavtalet innehåller inget ordervärde vid avtalstillfället.

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Castevall, VD XMReality
Telefon: +46 (0)73 356 04 81
E-mail: johan.castevall@xmreality.se

Om XMReality Remote Guidance

XMRealilty Remote Guidance är ett AR-verktyg som möjliggör kunskapsdelning med hjälp av tal, gester, pekare, stillbilder med någon som befinner sig på ett helt annat ställe. Det inkluderar:

  • En unik ’hands-overlay’ teknik som innebär att man kan guida en annan på distans, som om man vore där
  • Web portal för att skapa team, administrera användare samt mäta användning
  • Integrationsmöjligheter genom öppna API:er för klienter

Se video: https://youtu.be/mCwfTXb0vWc

Om XMReality

XMReality AB (publ) utvecklar och säljer lösningar som revolutionerar kunskapsöverföring via så kallad förstärkt verklighet - Augmented Reality (AR). Företaget är marknadsledande inom vägledning på distans (remote guidance) där man via AR kan guida en person på plats för att lösa problem eller förhindra att de uppstår. XMReality:s kunder finns främst inom industrin såsom Bosch Rexroth, ABB, Siemens Industrial Turbomachinery, Electrolux och Bombardier. XMReality är baserat i Linköping och är noterat på Nasdaq First North (ticker: XMR).  För mer information, besök: www.xmreality.se

Om Coesia

Coesia är en grupp av företag inom innovationsbaserade industriella förpackningslösningar verkande på en global marknad. Huvudkontoret är i Bologna, Italien och ägs av Isabella Seràgnoli. Coesiaföretagen är ledande inom:

  • Avancerade automatiserade maskiner och förpackningsmaterial
  • Industriella processlösningar
  • Precisionsverktyg

Coesias kunder är ledande aktörer inom ett brett spektrum av branscher såsom flygfart, konsumentvaror, elektronik, hälsovård, lyxprodukter, läkemedel, racing & fordon samt tobak.

XMRealitys Certified Adviser är Redeye AB

Telefon: +46 (0)8 545 013 30

www.redeye.se

Denna information är sådan information som XMReality AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 21 maj 2018, kl. 08:30.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Med en växande kundbas över ett stort geografiskt område så har det varit nödvändigt för oss att hitta en enkel och effektiv lösning för att kunna hjälpa våra kunder på distans. XMReality Remote Guidance kommer också att förbättra kunskapsöverföringen mellan våra tekniska experter
Alfonso Castañeda, Customer Service Director på COESIA