Delårsrapport april-juni 2020

Report this content

Ett kvartal med stark tillväxt

XMRealitys nettoomsättning ökade med 85 procent och orderingången med 169 procent för andra kvartalet jämfört samma period föregående år. Även kundernas användande fortsätter att öka med nyttjande i 57 länder. Antalet fakturerbara licenser dubblerades under kvartalet.

Kvartalet april - juni 2020

 • Nettoomsättningen ökade med 85 procent till 5 549 (2 993) TSEK
 • Kostnaderna uppgick till -13 302 (-11 997) TSEK
 • Rörelseresultat efter finansiella poster uppgick till -7 159 (-7 606) TSEK
 • Periodens kassaflöde uppgick till -11 866 (-4 233) TSEK och soliditeten var vid periodens slut 71,5 (72,6) procent

Orderingången under perioden ökade med 169 procent jämfört med föregående period och uppgick till 6 435 (2 392) TSEK. Orderstocken, orderingång som vid periodens slut ännu ej intäktsförts som nettoomsättning, ökade med 86 procent till 10 303 (5 526) TSEK. Merparten av orderstocken var vid periodens slut fakturerad eftersom prenumerationerna normalt faktureras årsvis i förskott. Som en konsekvens av kostnader för satsningarna i USA och Tyskland blev förbättringen av rörelseresultatet marginellt.

Under april månad ökade användande, mätt i kundernas totala samtalstrafik, med 1 000 procent jämfört med samma månad 2019. Vid kvartalets utgång hade ytterligare en ökning om 30 procent skett jämfört med april månads utgång. Produkten används nu i 57 länder.

Halvåret januari – juni 2020

 • Nettoomsättningen ökade med 50 procent till 9 032 (6 014) TSEK
 • Kostnaderna uppgick till -24 158 (-22 349) TSEK
 • Rörelseresultatet efter finansiella poster uppgick till -13 760 (-13 318) TSEK
 • Periodens kassaflöde uppgick till 17 119 (-10 823) TSEK

"Det är med glädje och tillfredsställelse jag kan konstatera att andra kvartalet 2020 resulterade i en stark tillväxt. Detta är främst ett resultat av marknadens accelererade mognad och en god prestation av bolagets medarbetare. Efter mitt första hela kvartal gör jag reflektionen att kombinationen av produkten, personalen, marknaden och kunderna förstärker den positiva känslan jag hade när jag tog jobbet som ny VD för XMReality!" säger Jörgen Remmelg, VD på XMReality.

Länk till sidan där delårsrapporten återfinns: https://xmreality.com/investors/finansiella-rapporter-analyser-och-dokument/

I den här videon berättar Jörgen Remmelg, VD på XMReality, tillsammans med företagets CMO Johanna Edepil om det resultat som företaget rapporterade samt vilka händelser som är extra intressanta att lyfta till investerarna.

För mer information, vänligen kontakta:
Jörgen Remmelg, VD XMReality
Phone: +46 739 822 409
E-mail: jorgen.remmelg@xmreality.se

Om XMReality Remote Guidance™
XMRealilty Remote Guidance är ett AR-verktyg som möjliggör kunskapsdelning med hjälp av tal, gester, pekare, stillbilder med någon som befinner sig på ett helt annat ställe. Det inkluderar:

 • En unik ’hands-overlay’ teknik som innebär att man kan guida en annan person på distans, som om man vore där
 • Web portal för att skapa team, administrera användare samt mäta användning
 • Integrationsmöjligheter genom öppna API:er (Application Programming Interfaces) för klienter

Om XMReality
XMReality AB (publ) utvecklar och säljer lösningar som revolutionerar kunskapsöverföring via så kallad förstärkt verklighet - Augmented Reality (AR). Företaget är marknadsledande inom vägledning på distans (remote guidance) där man via AR kan guida en person på plats för att lösa problem eller förhindra att de uppstår. Produkten används i mer än 50 länder. 
ABB, Nestlé, Electrolux, General Electric, AB Inbev, Sidel, Hexagon, Bühler and Minibea Intec är några av de mer än 80 kunderna. XMReality är baserat i Linköping och USA och är noterat på Nasdaq First North Growth Market (ticker: XMR).  För mer information, besök: www.xmreality.com

XMRealitys Certified Adviser är Redeye AB
Telefon: +46 8 121 576 90
Certifiedadviser@redeye.se 
www.redeye.se

Denna information är sådan information som XMReality AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande fredagen den 14 augusti, 2020 kl.08:00 CET.