• news.cision.com/
  • XMReality/
  • Haas Group fördjupar samarbetet med XMReality genom att teckna tilläggsorder samt starta en global utrullning inom koncernen

Haas Group fördjupar samarbetet med XMReality genom att teckna tilläggsorder samt starta en global utrullning inom koncernen

Report this content

Linköping, Sverige—XMReality AB (publ) (NASDAQ First North: XMR), en internationell ledare inom AR-baserad kunskapsöverföring på distans, offentliggör att den österrikiska koncernen Haas Group har tecknat ytterligare order i syfte att rulla ut XMReality Remote Guidance™ i koncernen.

Tilläggsordern från Haas Group är en utökad satsning i att inkludera XMReality Remote Guidance som en del i sitt serviceerbjudande till sina globala kunder. Ordervärdet uppgår till cirka 0,4 MSEK och intäktsförs under 2018. Då samarbetet har formen av ett återförsäljaravtal kommer XMReality att kunna tillgodogöra sig intäkter framgent allt eftersom Haas Group tillhandahåller lösningen till sina kunder.

”Haas Group började erbjuda XMReality Remote Guidance till sina kunder 2017 och intresset blev mycket stort så vi utökade partnerskapet och utrustade våra serviceteam i USA, Colombia, Ryssland, Kina, Singapore, Nederländerna samt Österrike med lösningen. Vi har nu beslutat att ytterligare öka fokus på att återförsälja XMReality Remote Guidance eftersom vi ser det som en möjlighet att stänga affärer som vi inte haft möjlighet att göra förut”, säger Timo Weider, Head of Service EMEA och Service Product Manager på Haas Group.

”Vi är stolta och glada över att vara en partner till Haas Group. Tillsammans levererar vi marknadsledande lösningar till slutkunder inom fältservice. På XMReality värderar vi våra kunder högt och vi kommer att arbeta nära Haas Group för att säkerställa en framgångsrik implementation. Globala utrullningar och tydligare fokus på återförsäljning av våra lösningar är en tydlig trend vi ser hos våra kunder”, säger Johan Castevall, VD på XMReality.

Ordern innehåller XMReality Point-Pad™ och smarta glasögon, värdet är cirka 0,4 MSEK och kommer att intäktföras under 2018.

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Castevall, VD XMReality
Telefon: +46 (0)73 356 04 81
E-mail: johan.castevall@xmreality.se

Om XMReality Remote Guidance™

XMRealilty Remote Guidance är ett AR-verktyg som möjliggör kunskapsdelning med hjälp av tal, gester, pekare, stillbilder med någon som befinner sig på ett helt annat ställe. Det inkluderar:

  • En unik ’hands-overlay’ teknik som innebär att man kan guida en annan på distans, som om man vore där
  • Web portal för att skapa team, administrera användare samt mäta användning
  • Integrationsmöjligheter genom öppna API:er för klienter

 

Om XMReality

XMReality AB (publ) utvecklar och säljer lösningar som revolutionerar kunskapsöverföring via så kallad förstärkt verklighet - Augmented Reality (AR). Företaget är marknadsledande inom vägledning på distans (remote guidance) där man via AR kan guida en person på plats för att lösa problem eller förhindra att de uppstår. XMReality:s kunder finns främst inom industrin såsom Bosch Rexroth, ABB, Siemens Industrial Turbomachinery, Electrolux och Bombardier. XMReality är baserat i Linköping och är noterat på Nasdaq First North (ticker: XMR).  För mer information, besök: www.xmreality.se

 

Om Haas

It doesn’t matter whether we’re talking waffles, cookies or dairy: life’s all about the little pleasures. Sweet and savory snacks produced on Haas machines transport a feeling of levity, the delightful experience of indulgence in the middle of a stressful day. Our processing solutions are perfectly adapted to our customers’ needs; we deliver what consumers want. Accordingly, more than fifty percent of all waffles and wafers worldwide are produced on Haas machines. In addition to systems for the production of waffles of all kinds, we also deliver production lines for cookies, crackers and healthy snack products as well as machines for the mixing and aerating of doughs and creams. We want to ensure sustainable production to guarantee pure, unadulterated culinary delight. www.haas.com

Bolagets Certified Adviser är Redeye AB

Telefon: +46 (0)8 545 013 30

www.redeye.se

Denna information är sådan information som XMReality AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande torsdag den 5 juli, 2018, kl 08:45.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Vi har nu beslutat att ytterligare öka fokus på att återförsälja XMReality Remote Guidance eftersom vi ser det som en möjlighet att stänga affärer som vi inte haft möjlighet att göra förut
Timo Weider, Head of Service EMEA och Service Product Manager på Haas Group