Internationell industrikoncern fortsätter investera i lösningar från XMReality

Linköping, Sverige—XMReality AB (publ) (NASDAQ First North: XMR), en ledande utvecklare av kunskapsöverföring inom Augmented Reality (AR), meddelar att en befintlig stor internationell kund tecknat ytterligare order med leverans under resterande delen av 2017 och 2018. Totala ordervärdet uppgår därmed till 0,7 MSEK under 2017, som intäktsförs under 2017 och 2018.

”Samarbetet har intensifierats under de senaste månaderna och att vi får ytterligare beställningar från fler av kundens affärsenheter visar på vår förmåga att bygga långsiktiga relationer med några av världens viktigaste bolag. Med vår ökande kundbas av stora globala kunder lägger vi en bra grund för fortsatt tillväxt”, säger Johan Castevall VD på XMReality.

Samarbetet med denna kund har pågått en längre tid och XMReality Remote Guidance används nu inom tre affärsenheter inom koncernen. I alla tre fallen rör det sig om att ytterligare effektivisera arbetet inom kundens fältservice samt kunskapsöverföring inom koncernen. Kunden har investerat i programvaran XMReality Remote Guidance™, XMReality Point-Pad™ samt smarta glasögon.

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Castevall, VD XMReality
Telefon: +46 (0)73 356 04 81
E-mail: johan.castevall@xmreality.se

Om XMReality

XMReality AB (publ) utvecklar och säljer lösningar som revolutionerar kunskapsöverföring via så kallad förstärkt verklighet - Augmented Reality (AR). Företaget är marknadsledande inom vägledning på distans (remote guidance) där man via AR kan guida en person på plats för att lösa problem eller förhindra att de uppstår. XMReality:s kunder finns främst inom industrin såsom Bosch Rexroth, Wärtsilä och Bombardier. XMReality är baserat i Linköping och är noterat på Nasdaq First North (ticker: XMR).  För mer information, besök: www.xmreality.se

Bolagets Certified Adviser är Redeye AB

Telefon: +46 (0)8 545 013 30

www.redeye.se

Denna information är sådan information som XMReality AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande måndagen den 18 december 2017 kl. 08:30

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar