Kommuniké från extra bolagsstämma i XMReality AB (publ) den 7 oktober 2020

Report this content

XMReality AB (publ) (”Bolaget”) höll onsdagen den 7 oktober 2020 extra bolagsstämma i Linköping, varvid följande beslut fattades.

Utökning av antalet styrelseledamöter

Den extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att ändra antalet styrelseledamöter till 6(4) ordinarie ledamöter och inga suppleanter.

Tilläggsval av nya styrelseledamöter

Den extra stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att välja in Åsa Arvidsson och Peter Gille till nya ordinarie ledamöter.

Efter invalet består styrelsen av följande ordinarie ledamöter; Björn Persson (ordförande), Anders Ferntoft, Carina Qvarngård, Tommy Johansson, Åsa Arvidsson och Peter Gille.

Ersättning till nya ledamöter

Den extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att en årlig ersättning om 100 000 per person skall utgå till de nyvalda ledamöterna.

Optionsprogram 2020/2024 S

Den extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med några större delägares förslag, att godkänna framlagt förslag till teckningsoptionsprogram 2020/2024 S, riktat mot styrelseledamöter i bolaget.

Optionsprogram 2020/2024 L

Den extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna framlagt förslag till teckningsoptionsprogram 2020/2023 L, riktat mot personer i ledande ställning i bolaget.

Samtliga beslut togs enhälligt på den extra bolagsstämman.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Björn Persson, styrelseordförande XMReality
Tel: +4670 207 41 25
E-mail: bjorn@spiltan.se

Om XMReality Remote Guidance™
XMRealilty Remote Guidance är ett AR-verktyg som möjliggör kunskapsdelning med hjälp av tal, gester, pekare, stillbilder med någon som befinner sig på ett helt annat ställe. Det inkluderar:

  • En unik ’Hands-Overlay’ teknik som innebär att man kan guida en annan på distans, som om man vore där
  • Web portal för att skapa team, administrera användare samt mäta användning
  • Integrationsmöjligheter genom öppna API’er (Application Programming Interfaces) för klienter

Om XMReality
XMReality AB (publ) utvecklar och säljer lösningar som revolutionerar kunskapsöverföring via så kallad förstärkt verklighet - Augmented Reality (AR). Företaget är marknadsledande inom vägledning på distans (remote guidance) där man via AR kan guida en person på plats för att lösa problem eller förhindra att de uppstår. Produkten används i nästan 60 länder. ABB, Nestlé, Electrolux, Sidel, Hexagon, Bühler and Minibea Intec är några av de mer än 80 kunderna. XMReality är baserat i Linköping och USA och är noterat på Nasdaq First North Growth Market (ticker: XMR). För mer information, besök: www.xmreality.com

XMRealitys Certified Adviser är Redeye AB
Telefon: +46 8 121 576 90
Certifiedadviser@redeye.se 
www.redeye.se
 

Denna information lämnades för offentliggörande onsdagen den 7 oktober, 2020 kl. 14.30 CET.

Prenumerera

Dokument & länkar