Ny VD till XMReality under våren 2020

Report this content

I slutet av mars kommer XMRealitys nuvarande VD Johan Castevall att lämna över till Jörgen Remmelg som närmast kommer från det internationella högteknologiföretaget Ruag.

XMReality, som är ledande inom AR-baserad vägledning på distans, s.k. Remote Guidance, går nu in i en ny expansionsfas när allt fler av dess globala kunder börjat införa XMRealitys lösning i sin löpande verksamhet. I samband med detta kommer nuvarande VD Johan Castevall att lämna över ledningen av bolaget per den 30 mars 2020.

”Vi tackar Johan för den hängivenhet han ägnat åt XMReality”, säger Claes Nylander, styrelseordförande i XMReality. ”Under sina fem år som VD har Johan med tydligt fokus ställt om bolaget till ett modernt, internationellt programvaruföretag med många globala kunder. Johan lämnar över ett bolag som är väl rustat för snabb tillväxt på en global marknad”.

”Jag är också stolt och glad över att redan nu kunna presentera Jörgen Remmelg som ny VD”, fortsätter Claes Nylander. ”Jörgen är en kompetent ledare och som i sina tidigare positioner visat att han har djup förståelse för hur man skapar tillväxt i innovationsdriven verksamhet med industriell kundbas. Dessutom har Jörgen en mångårig och bred internationell erfarenhet av försäljning inom den globala industrimarknaden som har blivit XMRealitys hemmaplan.”

”Det är med varm hand jag välkomnar Jörgen till XMReality”, säger Johan Castevall. ”Jag har med stor glädje arbetat tillsammans med styrelsen och medarbetarna för att ställa om och fokusera XMReality mot sin resa in i framtiden. Efter noggrant övervägande har jag nu bestämt mig för att lämna XMReality för att kunna spendera mer tid med min familj hemma i Stockholm. Jag kommer givetvis att fortsätta med full kraft fram tills jag lämnar över stafettpinnen till Jörgen.

Jörgen Remmelg har varit chef för olika industriella affärsenheter sedan 2000. I sin nuvarande roll som Senior Vice President inom Ruag ansvarar han för att antal affärsenheter i Österrike, Tyskland, Schweiz och USA. Han ansvarar idag för verksamhet och affärer mot stora bolag såsom Airbus, Boeing, Lockheed-Martin, Space-X, samt Thales. Jörgen ansvarar även för affärer mot företag inom fordonsindustri, halvledarindustri och medicinteknisk industri. Han är bosatt i Linköping och har en civilingenjörsexamen från KTH.

Jag ser verkligen fram mot att ta över ledarskapet av XMReality”, säger Jörgen Remmelg. ”Trots att företaget i nuvarande form är relativt ungt så är kundbasen stark och består av många av världens ledande industriella aktörer. XMReality har en stark produkt och ett bra erbjudande med användande i hela 42 länder. Tillsammans med företagets styrelse, medarbetare, nuvarande och nya kunder är jag övertygad om vi kommer att skapa god tillväxt och ytterligare värde.”

För mer information, vänligen kontakta:
Claes Nylander, Styrelseordförande XMReality
Telefon: +46 (0)705 313422
E-mail: claes.nylander@xmreality.se

Om XMReality Remote Guidance™

XMRealilty Remote Guidance är ett AR-verktyg som möjliggör kunskapsdelning med hjälp av tal, gester, pekare, stillbilder med någon som befinner sig på ett helt annat ställe. Det inkluderar:

  • En unik ’hands-overlay’ teknik som innebär att man kan guida en annan på distans, som om man vore där
  • Web portal för att skapa team, administrera användare samt mäta användning
  • Integrationsmöjligheter genom öppna API:er för klienter

Om XMReality

XMReality AB (publ) utvecklar och säljer lösningar som revolutionerar kunskapsöverföring via så kallad förstärkt verklighet - Augmented Reality (AR). Företaget är marknadsledande inom vägledning på distans (remote guidance) där man via AR kan guida en person på plats för att lösa problem eller förhindra att de uppstår. XMRealitys kunder finns främst inom industrin såsom ABB, Siemens Industrial Turbomachinery, Electrolux och Bombardier. XMReality är baserat i Linköping och är noterat på Nasdaq First North Growth Market (ticker: XMR).  För mer information, besök: www.xmreality.com

 XMRealitys Certified Adviser är Redeye AB
Telefon: +46 (0)8 121 576 90
Certifiedadviser@redeye.se

Denna information är sådan information som XMReality AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande fredagen den 27 december, 2019 kl. 09:00.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar