• news.cision.com/
  • XMReality/
  • Svenska försvars- och säkerhetsbolaget Saab beställer XMReality Remote Guidance för att stötta sin globala verksamhet

Svenska försvars- och säkerhetsbolaget Saab beställer XMReality Remote Guidance för att stötta sin globala verksamhet

Report this content

XMReality AB (publ) har tecknat ett treårsavtal med Saab AB, som tillhandahåller lösningar globalt för militärt försvar samt civil säkerhet, för användandet av Remote GuidanceTM. Det initiala ordervärdet uppgår till cirka 1 600 TSEK. 

Den initiala ordern täcker de kommande 9 månaderna, efter den perioden kommer antalet licenser ses över för efterföljande period av avtalet. Kontraktet avser mjukvarulicenser samt serverunderhåll och inkluderar inte någon hårdvara. Som en stark aktör inom försvar och säkerhet så har Saab mycket höga standarder för deras verksamhet vilket har lett till en grundlig utvärdering av XMReality Remote Guidance. Både mjukvaran samt potentiella användningsområden har utvärderats och mjukvaran har följaktligen även genomgått en specifik säkerhetsackreditering.

”Det här är en väldigt viktig order som positionerar XMReality inom aerospace- och försvarssektorn där både säkerhetskrav och övriga krav är mycket höga. Från min långa erfarenhet inom denna bransch ser jag många potentiella användningsområden där XMReality Remote Guidance kan skapa mervärde och effektivisera processer.”, säger Jörgen Remmelg, VD på XMReality.

Avtalets utformning medför att merparten av åtagandet kommer att levereras i början av avtalsperioden. Således kommer merparten av ordervärdet att intäktsföras som nettoomsättning i enlighet med detta.

För mer information, vänligen kontakta:
Jörgen Remmelg, VD XMReality
Tel: +46 739 822 409
E-mail: jorgen.remmelg@xmreality.se

Om XMReality Remote Guidance™
XMRealilty Remote Guidance är ett AR-verktyg som möjliggör kunskapsdelning med hjälp av tal, gester, pekare, stillbilder med någon som befinner sig på ett helt annat ställe. Det inkluderar:

  • En unik ’Hands-Overlay’ teknik som innebär att man kan guida en annan på distans, som om man vore där
  • Web portal för att skapa team, administrera användare samt mäta användning
  • Integrationsmöjligheter genom öppna API’er (Application Programming Interfaces) för klienter

Om XMReality
XMReality AB (publ) utvecklar och säljer lösningar som revolutionerar kunskapsöverföring via så kallad förstärkt verklighet - Augmented Reality (AR). Företaget är marknadsledande inom vägledning på distans (remote guidance) där man via AR kan guida en person på plats för att lösa problem eller förhindra att de uppstår. Produkten används i nästan 60 länder. ABB, Nestlé, Electrolux, General Electric, Sidel, Hexagon, Bühler and Minibea Intec är några av de mer än 80 kunderna. XMReality är baserat i Linköping och USA och är noterat på Nasdaq First North Growth Market (ticker: XMR). För mer information, besök: www.xmreality.com

Om Saab
Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov. Läs mer på www.saabgroup.com

XMRealitys Certified Adviser är Redeye AB
Telefon: +46 8 121 576 90
Certifiedadviser@redeye.se 
www.redeye.se
 

Denna information är sådan information som XMReality AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande onsdagen den 14 oktober 2020 kl. 13:00 CET.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar