XMReality AB (publ) delårsrapport, januari–mars 2021

Report this content

De årliga återkommande intäkterna (ARR) steg 95 procent. Nettoomsättningen under kvartalet steg med 68 procent med en motsvarande kostnadsökning om 16 procent.

Januari – mars 2021

  • Nettoomsättningen uppgick till 5 845 (3 483) TSEK.
  • Kostnaderna uppgick till –12 598 (-10 856) TSEK.
  • Rörelseresultatet före bokslutsdispositioner blev -6 254 (-6 600) TSEK.
  • Kassaflödet blev 50 408 (28 985) TSEK och soliditeten var vid periodens slut 81,6 (71,6) procent.

Tillväxten av nettoomsättningen var 68 procent. Motsvarande kostnadsökning var endast 16 procent vilket påvisar en mycket bra skalbarhet. De årliga återkommande intäkterna (ARR) steg med 95 procent till 19 400 (9 926) TSEK. Den absoluta merparten av intäkterna är fortsatt återkommande mjukvaruprenumerationer. Bruttomarginalen var fortsatt hög och 90 procent för kvartalet.

Orderingången ökade med 26 procent till 7 137 (5 653) TSEK. Kassaflödesmässigt påverkas bolaget positivt främst som ett resultat av den genomförda nyemissionen. De likvida medlen uppgick till 69 023 TSEK vid kvartalets utgång.

Noterbara händelser under januari – mars 2021

  • Panasonic Homes använder XMReality för att komma in på Nya Zeelands bostadsmarknad. Panasonic Homes, ett dotterbolag till Panasonic Corp., är verksamma inom bostadsbranschen. De genomförde nyligen sitt första projekt utanför Asien med en leverans av en prototypbostad till Nya Zeeland.
  • XMReality tillförs cirka 56,3 MSEK genom en kraftigt övertecknad riktad nyemission. Styrelsen i XMReality AB har, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 27 april 2020, beslutat om en riktad nyemission om totalt cirka 6,8 miljoner aktier till Investment Aktiebolaget Spiltan, Adrigo Small & Midcap samt ett trettiotal kvalificerade privata investerare och family offices.
  • XMReality signerar treårskontrakt med Heineken, ett av världens tre största bryggerier, avseende mjukvaruprenumerationer. Kontraktet har ett värde av 2,2 MSEK över en treårsperiod. De prioriterade användningsområdena är diagnostik av utrustning, teknisk support och träning, revisioner, installationer samt driftsättning av ny produktionsutrustning.
  • XMReality har släppt flera nya produktfunktioner där den största nyheten är en helt webbaserad version av mjukvaran, vilket möjliggör användning i webbläsaren utan att någon mjukvara behöver laddas ner.

Noterbara händelser efter periodens utgång

  • Kongsberg Precision Cutting Systems, en tillverkare av toppmoderna digitala skärsystem som används för precisionsskärningar vid höga hastigheter av förpackningar, märknings- och visnings ändamål har tecknat ett tvåårigt prenumerationskontrakt täckandes XMReality Remote Guidance.
  • XMReality har erhållit beställningar från ytterligare en global dryck- och livsmedelsproducent till ett värde av 800 000 SEK. Beställningarna avser årliga mjukvaruprenumerationer med automatisk förlängning och innehåller således ingen hårdvara. Beloppet täcker första året. Det huvudsakliga användningsområdet är periodiskt och intermittent underhåll där även maskinleverantören inkluderas då sådan expertis behövs.
I den här videon berättar Jörgen Remmelg, VD på XMReality, tillsammans med Caroline Palm, Content Manager, om resultatet som företaget rapporterade samt vilka händelser som är extra intressanta att lyfta till investerarna.

Länk till sidan där delårsrapporten återfinns: https://xmreality.com/investors/finansiella-rapporter-analyser-och-dokument/

Informationen lämnades, genom angiven kontaktperson försorg, för offentliggörande onsdagen den 28 april, 2021 kl. 08:30 CET.

För mer information, vänligen kontakta:
Jörgen Remmelg, VD XMReality
Tel: +46 739 822 409
E-mail: jorgen.remmelg@xmreality.se

Om XMReality
XMReality AB (publ) utvecklar och säljer lösningar som revolutionerar kunskapsöverföring via så kallad förstärkt verklighet - Augmented Reality (AR). Företaget är marknadsledande inom vägledning på distans (remote guidance) där man via AR kan guida en person på plats för att lösa problem eller förhindra att de uppstår. Produkten används globalt i mer än 60 länder. ABB, Nestlé, Electrolux, Sidel, Hexagon, Bühler och Minibea Intec är några av de mer än 90 kunderna. XMReality är baserat i Linköping och USA och är noterat på Nasdaq First North Growth Market (ticker: XMR). För mer information, besök: www.xmreality.com

XMRealitys Certified Adviser är Redeye AB
Telefon: +46 8 121 576 90
Certifiedadviser@redeye.se 
www.redeye.se