XMReality AB (publ) delårsrapport, juli - september 2021

Report this content

Orderingången steg 72 procent jämfört med samma kvartal förra året.  Motsvarande ökning av de årliga återkommande intäkterna (ARR) var 22 procent samt 17 procent för nettoomsättningen.

Kvartalet juli - september 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 5 376 (4 597) TSEK
 • Kostnaderna uppgick till -12 873 (-9 419) TSEK
 • Rörelseresultatet före bokslutsdispositioner blev -7 027 (-4 430) TSEK
 • Kassaflödet blev -9 349 (-3 149) TSEK
 • Soliditeten var vid periodens slut 80,8 (73,5) procent

Tillväxten av nettoomsättningen var 17 procent. De årliga återkommande intäkterna (ARR) steg med 22 procent till 18 523 (15 155) TSEK. Den absoluta merparten av intäkterna är fortsatt återkommande mjukvaruprenumerationer. Bruttomarginalen var fortsatt hög och 90 procent för kvartalet.

Orderingången ökade med 72 procent till 5 135 (2 985) TSEK. De likvida medlen uppgick till 53 475 TSEK vid kvartalets utgång. Orderstocken, orderingång som vid periodens slut ännu ej intäktsförts som nettoomsättning, ökade med 70 procent till 14 964 (8 785) TSEK

Delåret januari – september 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 16 875 (13 629) TSEK
 • Kostnaderna uppgick till -39 466 (-33 577) TSEK
 • Rörelseresultatet före bokslutsdispositioner blev -21 030 (-18 190) TSEK.
 • Kassaflödet blev 34 861 (13 971) TSEK

Noterbara händelser under juli - september 2021

 • XMReality AB och Tekniska Verken, ett kommunalägt Linköpingsföretag, har signerat ett 24-månaders avtal i syfte att leverera Remote Guidance till flertalet affärsområden inom koncernen. Totala kontraktsvärdet för tvåårsperioden uppgår till 900 TSEK och täcker enbart mjukvara.
 • Anheuser-Busch InBev och XMReality AB har tecknat ett ramavtal för att leverera remote guidance till den europeiska marknaden. Den ursprungliga ordern innehåller licenser för XMReality Remote Guidance inklusive branding. Det totalt ordervärde är på 570 TSEK varav 90% är årliga mjukvarulicenser.

Noterbara händelser efter perioden

 • XMReality har nu anslutit sig till Microsoft Partner Network (MPN) som en oberoende mjukvaruleverantör, en så kallad Independent Software Vendor (ISV). Partnerprogrammet ger XMReality ytterligare möjlighet att skala upp och expandera globalt. Specifikt innebär detta att XMReality kan interagera sig med Microsofts globala ekosystem samt marknadsföra XMReality Remote Guidance i Microsofts kanaler.

I den här videon berättar Jörgen Remmelg, VD på XMReality, tillsammans med Caroline Palm, Content Manager, om resultatet som företaget rapporterade samt vilka händelser som är extra intressanta att lyfta till investerarna.

Länk till sidan där delårsrapporten återfinns: https://xmreality.com/investors/finansiella-rapporter-analyser-och-dokument/

Denna information är sådan som XMReality är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-10-21 08:30 CET.

För mer information, vänligen kontakta:
Jörgen Remmelg, VD XMReality
Tel: +46 739 822 409
E-mail: jorgen.remmelg@xmreality.se

Om XMReality
XMReality AB (publ) utvecklar och säljer lösningar som revolutionerar kunskapsöverföring via så kallad förstärkt verklighet - Augmented Reality (AR). Företaget är marknadsledande inom vägledning på distans (remote guidance) där man via AR kan guida en person på plats för att lösa problem eller förhindra att de uppstår. Produkten används globalt i mer än 60 länder. ABB, Nestlé, Electrolux, Sidel, Heineken och Saab är några av de mer än 90 kunderna. XMReality är baserat i Linköping och USA och är noterat på Nasdaq First North Growth Market (ticker: XMR). För mer information, besök: www.xmreality.com 

XMRealitys Certified Adviser är Redeye AB
Telefon: +46 8 121 576 90
Certifiedadviser@redeye.se 
www.redeye.se