XMReality AB (publ), Delårsrapport april – juni 2018

XMReality växer, strategin bevisar sig, fortsatt nya ordrar från befintliga och nya kunder på en stadigt växande industrimarknad för Remote Guidance och Augmented Reality.

XMReality offentliggör delårsrapport för april – juni 2018 och den finns tillgänglig i sin helhet som bilagt dokument och på bolagets webbplats, www.xmreality.com.

Kvartalet april – juni 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 2 186 TSEK (1 400 TSEK).
 • Kostnaderna uppgick till –11 620 TSEK (-8 808 TSEK).
 • Resultatet blev –7 840 TSEK (-5 215 TSEK).
 • Kassaflödet blev -8 333 TSEK (47 498 TSEK) och soliditeten var vid periodens slut 79,4 % (90,4 %).

Under perioden har orderläget framgångsrikt förändrats i enlighet med Bolagets strategi att öka

mjukvaruandelen av försäljningen. Bolaget periodiserar förutbetalda prenumerationsintäkter och

hyror av hårdvara med lika delar över perioden. Den fakturerade försäljningen, som vid periodens

slut ännu inte intäktsförts, ökade med 126 procent till 3 495 TSEK (1 543).

Halvåret jan – juni 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 4 139 TSEK (2 313 TSEK).
 • Kostnaderna uppgick till –22 777 TSEK (-15 136 TSEK).
 • Resultatet blev –15 168 TSEK (-9 405 TSEK).
 • Kassaflödet blev -15 907 TSEK (40 804 TSEK).

Bolaget periodiserar förutbetalda prenumerationsintäkter och hyror av hårdvara med lika delar över perioden. Kassaflödesmässigt påverkas Bolaget positivt i anslutning till ordertecknandet men den resultatmässiga effekten av tagna ordrar får däremot ett begränsat genomslag under perioden, något som kortsiktigt påverkat såväl redovisad soliditet som resultat. Hårdvaruförsäljning intäktförs då varorna levererats.

Väsentliga händelser under kvartalet april – juni 2018

 • Coesia Group tecknar ramavtal med XMReality.
 • Vuzix ingår partnerskap med XMReality
 • Årsstämma hölls den 23 maj

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

 • Haas Group fördjupar samarbetet med XMReality
 • Amerikansk försvarskoncern tecknar uppföljningsorder med XMReality
 • XMReality och Novacura inleder strategiskt samarbete


För mer information, vänligen kontakta:

Johan Castevall, VD, XMReality AB

Phone:                 +46 (0)73 356 04 81

E-mail:                 johan.castevall@xmreality.se


Om XMReality

XMReality AB (publ) utvecklar och säljer lösningar som revolutionerar kunskapsöverföring via så kallad förstärkt verklighet - Augmented Reality (AR). Företaget är marknadsledande inom vägledning på distans (remote guidance) där man via AR kan guida en person på plats för att lösa problem eller förhindra att de uppstår. XMReality:s kunder finns främst inom industrin såsom Bosch Rexroth, ABB, Siemens Industrial Turbomachinery, Electrolux och Bombardier. XMReality är baserat i Linköping och är noterat på Nasdaq First North (ticker: XMR).  För mer information, besök: www.xmreality.se

Bolagets Certified Adviser är Redeye AB

Telefon: +46 (0)8 545 013 30

www.redeye.se

Denna information är sådan information som XMReality AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande fredagen den 17 augusti 2018 kl. 08:30 CET.