XMReality AB (publ), Delårsrapport april - juni 2019

Report this content

XMRealitys omsättning ökade med 37 procent för årets andra kvartal jämfört med föregående år och bruttomarginalen förbättrades kraftigt till 87 procent (59 procent). Under perioden har bolaget framgångsrikt utvecklats i enlighet med bolagets strategi att öka andelen prenumerationsintäkter.

Kvartalet april - juni 2019

 • Nettoomsättningen ökade med 37 procent till 2 993 (2 186) TSEK
 • Kostnaderna uppgick till -11 997 (-11 620) TSEK
 • Rörelseresultat blev -7 585 (-7 817) TSEK
 • Periodens kassaflöde var -4 233 (-8 333) TSEK och soliditeten var vid periodens slut 72,6 (79,4) procent

Periodens kostnader låg i linje med föregående år och rörelseresultatet likaså. Periodens kassaflöde minskade till -4 233 (-8 333) TSEK.

Halvåret januari – juni 2019

 • Nettoomsättningen ökade med 45 procent till 6 014 (4 139) TSEK
 • Kostnaderna uppgick till 22 349 (-22 777) TSEK
 • Rörelseresultatet blev -13 279 (-15 120) TSEK
 • Periodens kassaflöde var -10 823 (-15 907) TSEK

Faktureringen ökade med 41 procent jämfört med första halvåret föregående år, och uppgick till 7 505 (5 343) TSEK varav programvaruprenumerationer utgjorde ca 80 procent. Summan av ännu icke intäktsförda prenumerationsavgifter*) ökade med 58 procent till 5 526 (3 495) TSEK. De månatligen redovisade intäkterna från prenumerationer med avtalad automatisk förlängning uppgick vid perioden slut till 785 (593) TSEK, en ökning med 32 procent.

Väsentliga händelser under april - juni 2019

 • Ytterligare kundordrar tecknades med en global verkstadskoncern
 • Förberedelser för lansering av SaaS erbjudande till små och medelstora företag
 • Genomförd årsstämma 25 april i XMReality AB (publ)

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

 • XMReality Business, ett webbaserat erbjudande till små och medelstora företag har förlanserats via webben

*) Bolagets prenumerationer löper normalt på 12 månader med automatisk förlängning. De faktureras i förskott och intäktsredovisas löpande linjärt under kontraktsperioden. Intäkter från försäljning av hårdvara och tjänster redovisas efter slutförd leverans, vilket sammanfaller med faktureringstillfället. De fakturerade prenumerationsavgifterna som ännu ej intäktsredovisats redovisas i balansräkningen.


För mer information, vänligen kontakta:
Johan Castevall, VD XMReality
Telefon: +46 (0)73 356 04 81
E-mail: johan.castevall@xmreality.se

Om XMReality Remote Guidance™

XMRealilty Remote Guidance är ett AR-verktyg som möjliggör kunskapsdelning med hjälp av tal, gester, pekare, stillbilder med någon som befinner sig på ett helt annat ställe. Det inkluderar:

 • En unik ’hands-overlay’ teknik som innebär att man kan guida en annan på distans, som om man vore där
 • Web portal för att skapa team, administrera användare samt mäta användning
 • Integrationsmöjligheter genom öppna API:er för klienter

 

Om XMReality

XMReality AB (publ) utvecklar och säljer lösningar som revolutionerar kunskapsöverföring via så kallad förstärkt verklighet - Augmented Reality (AR). Företaget är marknadsledande inom vägledning på distans (remote guidance) där man via AR kan guida en person på plats för att lösa problem eller förhindra att de uppstår. XMRealitys kunder finns främst inom industrin såsom ABB, Siemens Industrial Turbomachinery, Electrolux och Bombardier. XMReality är baserat i Linköping och är noterat på Nasdaq First North (ticker: XMR).  För mer information, besök: www.xmreality.com

Certified advisor

Bolagets Certified Adviser är Redeye AB

certifiedadviser@redeye.se

+46 (0)8 - 121 576 90

www.redeye.se


Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande fredagen den 16 augusti 2019, kl. 08.30 CET.

Taggar: