XMReality AB (publ): Emissionen registrerad och handeln med BTU upphör

Report this content

XMReality AB (publ) har genomfört en företrädesemission av units samt en riktad emission av units som avslutades den 21 december 2022. Företrädesemissionen har registrerats vid Bolagsverket och sista dag för handel med betald tecknad unit (”BTU”) är den 11 januari 2023. Avstämningsdag är den 13 januari 2023, varefter BTU omvandlas till aktier och teckningsoptioner per den 17 januari 2023.

XMRealitys Certified Adviser är Redeye AB

www.redeye.se

För mer information, vänligen kontakta:
Jörgen Remmelg, VD XMReality
Tel: +46 739 822 409
E-mail: jorgen.remmelg@xmreality.se

Om XMReality
XMReality AB (publ) utvecklar och säljer lösningar som revolutionerar kunskapsöverföring via så kallad förstärkt verklighet - Augmented Reality (AR). Företaget är marknadsledande inom vägledning på distans (remote guidance) där man via AR kan guida en person på plats för att lösa problem eller förhindra att de uppstår. Produkten används globalt i mer än 60 länder. Nestlé, Electrolux, Sidel, Heineken och Saab är några av de mer än 125 kunderna. XMReality är baserat i Linköping och USA och är noterat på Nasdaq First North Growth Market (ticker: XMR). För mer information, besök: www.xmreality.com 

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar