XMReality AB (publ) lämnar information om pågående förhandlingar om kundavtal

Report this content

Linköping, Sverige—XMReality AB (publ) (NASDAQ First North: XMR), XMReality AB offentliggör som publikt noterat bolag enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR) alla avtal om större kundsamarbeten genom pressmeddelanden. Nasdaq Stockholm beslutade under förmiddagen att stoppa handeln i XMRealitys aktie och har anmodat bolaget att informera marknaden om hittills ej publicerad insiderinformation. Det är bolagets bedömning att dagens kursrörelser inte är ett resultat av något informationsläckage.

Bolaget informerar härmed om att det befinner sig i förhandlingar med två befintliga globala kunder. En global verkstadskoncern med omsättning ca 300 mdr SEK respektive en amerikansk försvarskoncern med omsättning på över 200 mdr SEK. Ramavtalet med verkstadskoncernen innebär inte några ordrar i sig självt. Däremot kommer det att reglera villkoren för nya prenumerationer samt förlängningen av befintliga. Samma kund har dessutom lagt en tilläggsorder på 0,6 msek. Denna, tillsammans med redan rullande prenumerationer, kommer under avtalet att innebära årligen återkommande intäkter på ca 1,2 msek. Förhandlingarna med den amerikanska försvarskoncernen gäller en kundorder om motsvarande ca 1.5 msek. Detta ordervärde avser årligt återkommande intäkter. Det är för närvarande inte möjligt att bedöma huruvida dessa förhandlingar kommer att leda fram till avtal.

Avtalen för båda kunderna innebär att de ges möjlighet till global användning av XMReality Remote Guidance programvara.

Förutom ovanstående förhandlar bolaget även samarbetsavtal med ytterligare en tredjepartsleverantör av smarta glasögon.

XMReality kommer att meddela marknaden om resultatet av de pågående förhandlingarna så snart konkret information blir tillgänglig.

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Castevall, VD XMReality
Telefon: +46 (0)73 356 04 81
E-mail: johan.castevall@xmreality.se


Om XMReality Remote Guidance™

XMRealilty Remote Guidance är ett AR-verktyg som möjliggör kunskapsdelning med hjälp av tal, gester, pekare, stillbilder med någon som befinner sig på ett helt annat ställe. Det inkluderar:

  • En unik ’hands-overlay’ teknik som innebär att man kan guida en annan på distans, som om man vore där
  • Web portal för att skapa team, administrera användare samt mäta användning
  • Integrationsmöjligheter genom öppna API:er för klienter

Om XMReality

XMReality AB (publ) utvecklar och säljer lösningar som revolutionerar kunskapsöverföring via så kallad förstärkt verklighet - Augmented Reality (AR). Företaget är marknadsledande inom vägledning på distans (remote guidance) där man via AR kan guida en person på plats för att lösa problem eller förhindra att de uppstår. XMReality:s kunder finns främst inom industrin såsom Bosch Rexroth, ABB, Siemens Industrial Turbomachinery, Electrolux och Bombardier. XMReality är baserat i Linköping och är noterat på Nasdaq First North (ticker: XMR).  För mer information, besök: www.xmreality.com

XMRealitys Certified Adviser är Redeye AB

Certifiedadviser@redeye.se

+46 (0)8 121 576 90

www.redeye.se

Denna information är sådan information som XMReality AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande tisdagen den 26 februari, 2019 kl. 21:40.

Prenumerera

Dokument & länkar