XMReality förbereder lansering av erbjudande till små och medelstora företag

Report this content

Linköping, Sverige—XMReality AB (publ) (NASDAQ First North: XMR), en internationell ledare inom AR-baserad kunskapsöverföring på distans, har nått en strategisk milstolpe i utvecklingen av ett nytt erbjudande för att nå en bredare kundbas. Det nya erbjudandet XMReality Business, ett SaaS-erbjudande som säljs via webben till små och medelstora företag, är nu redo att testas av utvalda kunder. Det nya erbjudandet kommer successivt att tillgängliggöras för fler kunder under sommaren. Officiell lansering är planerad senare i år.

Med denna lansering kommer XMReality att tillgängliggöra sin programvara för försäljning via webben. Det nya erbjudandet riktar sig till små och medelstora företag på en global marknad och kommer att komplettera det nuvarande erbjudandet, som säljs av XMRealitys säljteam via avtalsförhandlingar till stora företag.

Vår programvara har mottagits mycket väl av kunder av varierande storlek i olika branscher. Genom att sälja vårt nya erbjudande via webben öppnar vi upp nya möjligheter att nå fler internationella kunder av olika storlek. Detta är ett genombrott för oss som bolag och stärker vår position som internationell ledare inom remote guidance.”, säger VD, Johan Castevall.

Det nya erbjudandet kommer att inkludera möjligheten att skicka weblänkar till icke-registrerade användare, en funktion som möjliggör för en registrerad användare att koppla upp sig till vilken annan person som helst med en smart phone för att få hjälp och instruktioner via remote guidance.

Enkelheten med vilket detta nya erbjudande kommer att säljas och levereras kommer att frigöra tid hos XMRealitys säljteam att fokusera ännu mer på försäljningen till stora företag. SaaS-erbjudandet via webben kommer i en automatisk process att kunna generera parallella intäktsströmmar. Ytterligare resurser kommer att adderas för att fokusera på marknadsföringskampanjer på webben.

Det befintliga erbjudandet, som riktar sig till stora globala företagskunder, inkluderar till exempel integration mot affärssystem, användaradministration, visualisering av IOT-data och andra funktioner, som inte är inkluderade i det nya erbjudandet.

Med denna satsning ser XMReality möjligheter att nå en mycket större användarbas och användning av XMReality Remote Guidance.

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Castevall, VD XMReality
Telefon: +46 (0)73 356 04 81
E-mail: johan.castevall@xmreality.se

Om XMReality Remote Guidance™

XMRealilty Remote Guidance är ett AR-verktyg som möjliggör kunskapsdelning med hjälp av tal, gester, pekare, stillbilder med någon som befinner sig på ett helt annat ställe. Det inkluderar:

  • En unik ’hands-overlay’ teknik som innebär att man kan guida en annan på distans, som om man vore där
  • Web portal för att skapa team, administrera användare samt mäta användning
  • Integrationsmöjligheter genom öppna API:er för klienter

Om XMReality

XMReality AB (publ) utvecklar och säljer lösningar som revolutionerar kunskapsöverföring via så kallad förstärkt verklighet - Augmented Reality (AR). Företaget är marknadsledande inom vägledning på distans (remote guidance) där man via AR kan guida en person på plats för att lösa problem eller förhindra att de uppstår. XMReality:s kunder finns främst inom industrin såsom ABB, Siemens Industrial Turbomachinery, Electrolux och Bombardier. XMReality är baserat i Linköping och är noterat på Nasdaq First North (ticker: XMR).  För mer information, besök: www.xmreality.com

XMRealitys Certified Adviser är Redeye AB
Certifiedadviser@redeye.se
+46 (0)8 121 576 90
www.redeye.se

Denna information är sådan information som XMReality AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande måndagen den 10 juni, 2019 kl. 8:30.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar