• news.cision.com/
  • XMReality/
  • XMReality genomför en riktad nyemission om ca 21 MSEK samt meddelar att Investment AB Spiltan blir ny huvudägare

XMReality genomför en riktad nyemission om ca 21 MSEK samt meddelar att Investment AB Spiltan blir ny huvudägare

Report this content

Linköping, Sverige—XMReality AB (publ) (NASDAQ First North: XMR), en internationell ledare inom AR-baserad kunskapsöverföring på distans, meddelar att styrelsen för XMReality AB har idag beslutat att genomföra en riktad kontant nyemission om 2 442 018 aktier till en teckningskurs om 8,75 kronor per aktie, vilket innebär att Bolaget kommer att tillföras cirka 21 MSEK före emissionskostnader. Teckningskursen har fastställts genom ett bookbuilding-förfarande och motsvarar en rabatt om knappt 3% jämfört med den volymviktade genomsnittskursen under de senaste 10 handelsdagarna. Tecknare i nyemissionen är ett begränsat antal kvalificerade och institutionella investerare, däribland Handelsbanken Fonder, en småbolagsfond ägd av ett ledande svenskt pensionsbolag samt LMK-stiftelsen. Styrelsens beslut är villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma som kommer att hållas den 25 oktober 2018.

XMReality har under det senaste året kontinuerligt växt orderingången och kommunicerat ett flertal ordrar från nya kunder såväl som tilläggsordrar från befintliga kunder. Kundstocken fortsätter att växa med strategiskt viktiga kunder som ställer höga krav på leverans. I syfte att ta tillvara den positiva utvecklingen har styrelsen beslutat om en riktad nyemission om ca 21 MSEK. Skälet till avvikelse från aktieägares företrädesrätt är att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt stärka bolagets finansiella ställning och samtidigt bredda och stärka ägarbasen.

”Det är glädjande att se att XMReality drar till sig allt större intresse från professionella aktörer och att vi samtidigt har förstärkt förtroende från befintliga aktieägare. Det borgar för att vi gör rätt saker, vilket vi ser detta som ett kvitto på. Jag vill även ta tillfället i akt att välkomna Investment AB Spiltan som största ägare i bolaget. Med tillskottet i kassan kan vi på ett aktivt sätt utvidga våra säljinsatser och ta tillvara det positiva momentum vi ser i verksamheten.”, kommenterar vd Johan Castevall.

XMReality har vidare informerats om att intresset för nyemissionen var mycket stort och Investment AB Spiltan har i en separat blockaffär förvärvat Almi Invest Östra Mellansverige ABs samtliga aktier till samma kurs som i nyemissionen och blir därmed Bolagets största ägare med 2 031 946 aktier motsvarande cirka 14% av kapitalet och rösterna per dagens datum.

”XMReality har tagit en spännande position på marknaden med sin AR-baserade lösning för Remote Guidance. Bolaget har sedan börsnoteringen stärkt teamet ytterligare och bygger stadigt vidare på en redan stark kundbas. Användandet av AR inom industrin utvecklas positivt och vi ser en stor potential i andra tillämpningar hos befintliga och nya kunder. Vi ser fram emot att vara en långsiktig ägare och på nära håll följa bolagets framtida utveckling”, säger Björn Persson, Investment Manager på Investment AB Spiltan.

”Det är mycket glädjande att Almi Invest har fått vara med som en av de första externa investerarna i detta framtidsbolag. Under vår innehavstid har bolaget blivit marknadsledande inom remote guidance, med sin AR-baserade teknologi som hjälper industriföretag lösa komplexa problem på distans. Vi önskar XMReality all lycka framöver samtidigt som denna exitlikvid kommer att investeras i nya, svenska startups i enlighet med Almi Invests övergripande uppdrag”, säger Jenny Engerfelt, Fund Manager Almi Invest.

Styrelsens beslut om den riktade nyemissionen är villkorad av godkännande vid extra bolagsstämma som kommer att hållas den 25 oktober 2018. Aktieägare representerade cirka 54 procent av bolagets röster och kapital har meddelat att de ställer sig bakom styrelsens beslut och kommer att rösta för att godkänna beslutet på den extra bolagsstämman. Kallelse till den extra bolagsstämman offentliggörs genom särskilt pressmeddelande.

Genom nyemissionen ökar XMRealitys aktiekapital med 122 100,90 kronor från 730 399,10 kronor till 852 500 kronor och antalet aktier ökar med 2 442 018 stycken från 14 607 982 aktier till 17 050 000 aktier. Nyemissionen innebär en utspädning för XMRealitys befintliga aktieägare med cirka 14 procent efter genomförd nyemission.

Rådgivare

Redeye AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare i samband med transaktionen.

För mer information, vänligen kontakta:
Claes Nylander, ordförande XMReality
Telefon: +46 (0)70 531 34 22

Om XMReality Remote Guidance™

XMRealilty Remote Guidance är ett AR-verktyg som möjliggör kunskapsdelning med hjälp av tal, gester, pekare, stillbilder med någon som befinner sig på ett helt annat ställe. Det inkluderar:

  • En unik ’hands-overlay’ teknik som innebär att man kan guida en annan på distans, som om man vore där
  • Web portal för att skapa team, administrera användare samt mäta användning
  • Integrationsmöjligheter genom öppna API:er för klienter

Om XMReality

XMReality AB (publ) utvecklar och säljer lösningar som revolutionerar kunskapsöverföring via så kallad förstärkt verklighet - Augmented Reality (AR). Företaget är marknadsledande inom vägledning på distans (remote guidance) där man via AR kan guida en person på plats för att lösa problem eller förhindra att de uppstår. XMReality:s kunder finns främst inom industrin såsom Bosch Rexroth, ABB, Siemens Industrial Turbomachinery, Electrolux och Bombardier. XMReality är baserat i Linköping och är noterat på Nasdaq First North (ticker: XMR).  För mer information, besök: www.xmreality.com

Bolagets Certified Adviser är Redeye AB

Telefon: +46 (0)8 545 013 30

www.redeye.se

Denna information är sådan information som XMReality AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande tisdag den 9 oktober kl. 08:00.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar