XMReality Remote Guidance utprovas av norska ambulanssjukvården

Report this content

I samarbete med norska Jodapro utprovas XMReality Remote Guidance av den norska ambulanssjukvården. Applikationen utprovas i samband med att ambulanssjukvårdaren anländer till olycksplatsen. Via smarta glasögon kopplar ambulanssjukvårdaren upp sig mot en lämplig specialistläkare och sjukhus för både snabbare och effektivare vård.

Den gemensamma lösningen som utvärderas innebära att XMReality Remote Guidance används i Jodapros telemedicinerbjudande till ambulanssjukvården i Norge. Tillsammans levereras en mycket konkurrenskraftig lösning som kombinerar programvara och smarta glasögon i syfte att ge ambulanssjukvårdaren ute i fält bästa möjliga tillgång till expertkompetens på distans.

“Health Care är ytterligare en ny och mycket intressant marknad för vår produkt. Även om detta första projekt är en pilot och av mindre ekonomisk karaktär för oss på XMReality då det handlar om relativt få mjukvarulicenser, så lägger detta grunden till ett framgångsrikt långsiktigt samarbete med Jodapro”, säger Jörgen Remmelg, VD på XMReality.

Jodapro är ett dotterbolag till Jodacare som arbetar mot äldreomsorgen i Norge och även här finns det planer på att använda XMReality Remote Guidance för att undvika att äldre behöver besöka sjukhus i onödan.

“Jodapro jobbar tätt med ambulanspersonal och läkare på sjukhus för att ge patienterna snabbare och effektivare vård. Samtidigt jobbar Jodapro och Jodacare tillsammans för att se till att de boende på äldreboendena ska slippa åka till sjukhuset med ambulans när det finns möjlighet att hjälpa dem i tryggheten av deras eget hem. Genom att använda HMT-1 (smarta glasögon) på äldreboendena, uppkopplat mot en läkare, kan de äldre få en mer ostörd och enklare tillvaro utan att kompromissa med vårdkvalitet ”säger Kristil Håland, VD på Jodapro.

För mer information, vänligen kontakta:
Jörgen Remmelg, VD XMReality
Phone: +46 739 822 409
E-mail: jorgen.remmelg@xmreality.se

XMReality Remote Guidance™
XMRealilty Remote Guidance är ett AR-verktyg som möjliggör kunskapsdelning med hjälp av tal, gester, pekare, stillbilder med någon som befinner sig på ett helt annat ställe. Det inkluderar:

  • En unik ’Hands-Overlay’ teknik som innebär att man kan guida en annan på distans, som om man vore där
  • Web portal för att skapa team, administrera användare samt mäta användning
  • Integrationsmöjligheter genom öppna API’er (Application Programming Interfaces) för klienter

Om XMReality
XMReality AB (publ) utvecklar och säljer lösningar som revolutionerar kunskapsöverföring via så kallad förstärkt verklighet - Augmented Reality (AR). Företaget är marknadsledande inom vägledning på distans (remote guidance) där man via AR kan guida en person på plats för att lösa problem eller förhindra att de uppstår. XMRealitys kunder finns främst inom industrin såsom ABB, Siemens Industrial Turbomachinery, Electrolux och Bombardier. XMReality är baserat i Linköping och är noterat på Nasdaq First North Growth Market (ticker: XMR).  För mer information, besök: www.xmreality.com

 

Om Jodapro
Jodapro är ett norskt telemedicinföretag. För mer information, besök: www.jodapro.no

Om telemedicin och produkten via ett reportage i amerikanska CNBC: https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=5x2ub03sINM&feature=emb_logo

Om produkten och applikationen via ett reportage i norska NRK: https://www.youtube.com/watch?v=5YO36TGASHs&feature=emb_logo